Evangelisatie op de muziekschool

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen! (Ps. 90: 12).

Beste vrienden, wij groeten jullie in de liefde van onze Heere Jezus Christus! Wat veel zegen en ondersteuning heeft de Heere ons in moeilijke momenten gegeven! Wij danken jullie hartelijk voor de hulp en de gebeden! God zij gedankt! Verleden jaar heeft de Heere onze gemeente rijk gezegend, we zijn daar erg blij mee. Twee jonge zusters lieten zich dopen. Nu zijn alle drie jongeren gemeentelid. In totaal hebben we nu 22 leden en 30 kinderen. Wij verheugen ons zeer, dat het gebedshuis gebouwd wordt. In het afgelopen jaar hebben wij met Gods hulp en hulp van broeders uit andere gemeenten, de muren opgetrokken, het dak aangebracht en de vensters geplaats. Nu het winter is doen we binnenwerk. Als God het geeft willen we voor de herfst het licht installeren.

In onze stad evangeliseren wij iedere maand. Met allen uit de gemeente delen wij de krant uit:  „Werisch li ty?“ („Geloof jij?“). Kinderen, jongeren en volwassenen zijn daar actief bij betrokken. Een man las de titel van de krant en antwoordde: „Natuurlijk geloof ik!“. De mensen nemen de krant graag aan, er zijn weinig mensen die het weigeren. Met andere gemeenten evangeliseren wij in regio’s waar veel mensen wonen. Wij verwonderen ons, dat ondanks het verbod op missionaire activiteiten, wij in culturele centra en kindertehuizen de mogelijkheid krijgen samenkomsten te houden. Hoewel er weinig mensen komen, zijn er toch dorstige zielen waarmee we spreken en die we lectuur schenken. Ze vragen ons terug te komen en beloven dat er de volgende keer meer mensen zullen komen.

Onze kinderen krijgen les op de muziekschool. Wij wilden daar ook graag evangeliseren maar wisten niet op welke manier. De Heere heeft ons geholpen. Wij hebben besloten, dat onze kinderen geen wereldse liederen op hun koor zouden meezingen en wij dachten dat het beter was dat ze niet meer de muziekschool zouden bezoeken. Ik heb lang met de directeur gesproken en onze beslissing uitgelegd, en verteld over ons geloof in God en over onze manier van opvoeden. De directeur wilde niet dat de gelovige kinderen van de muziekschool zouden gaan, omdat ze dan veel scholieren die goed studeren zouden verliezen. Hij vroeg hoe dit probleem opgelost kon worden. Ik stelde voor onze christelijke liederen te zingen en hij ging akkoord. Nu is er op de muziekschool een extra koor voor kinderen uit onze gelovige gezinnen opgericht en leren ze onze christelijke liederen. God zij gedankt, dat de leraren op deze manier de leer van Jezus en het leven van een christen leren kennen.

Wij hebben jullie gebeden voor ons, voor onze gemeente en voor een opwekking in de stad, erg nodig. Moge de Heere jullie rijkelijk zegenen!

Broeder Alexej, Siberië

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL