De Heere dienen op Zijn akker

En uw Vader, Die in het verborgene ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden. Mattheus 6:4

Beste vrienden!

Wij groeten jullie hartelijk in de Naam van Jezus Christus! Met bovenstaande Bijbeltekst willen we jullie vertroosten. Jullie doen veel voor ons en God ziet het en zal het jullie vergelden. Wij danken jullie hartelijk voor de talrijke pakketten met lectuur, voor de ansichtkaarten en de troostrijke woorden. Wij hebben een zeer goede indruk van jullie en jullie dienst. Moge God jullie zegenen.

Wij blijven de Heere dienen op Zijn akker naar onze krachten. Wij zijn betrokken bij enkele jongerenconferenties. Van 3 tot 5 maart heeft er een jongerenseminar plaatsgevonden. Het thema was: Gaat in door de enge poort (Matth 7:13):

1. De enge poort is een streven naar heilig leven

2. De enge poort is een offerbereid leven

3. De enge poort is de verwachting van de ontmoeting in de hemel

Ik vond de bijeenkomst voor tieners in een andere plaats erg fijn. Er kwamen tieners uit allerlei plaatsen van Siberië. Degenen die het verst weg wonen moesten 1.500 km reizen. Daaronder waren ook kinderen van onze evangelisten en groepen en gemeentes waar ze werken. Het is fijn de vrucht van hun dienst te zien. Velen hebben zich bekeerd. Het algemene thema was: Bewaar  jezelf rein. (1 Tim. 5:22). Dat is de wens van iedere christen.

Helena schrijft nu verder: Ik dank jullie hartelijk voor de gebeden! Jullie hadden aandacht voor mijn gezondheid. Ik ben de Heere erg dankbaar, dat Hij mijn krachten weer hersteld heeft. Na de operatie heeft God mij weer de nodige kracht gegeven. Als mijn man niet thuis is doe ik al het werk. Dat is genade van God. Onze jongste dochter woont nog bij ons. De andere zeven kinderen wonen met hun gezinnen apart. Wij hebben 21 kleinkinderen.

God zij gedankt voor alles! Moge de Heere jullie zegenen!

Met oprechte liefde voor jullie, Vladimir en Helena, Siberië, Rusland.

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL