Personeel en bestuur

Beroepskrachten

Op het kantoor in Gouda zijn bijna dagelijks een aantal beroepskrachten actief. Zij beantwoorden de emails, verzorgen voorlichting, houden de website bij, beheren de magazijnvoorraad, onderhouden het contact met Rusland, beheren de financiën, organiseren de lectuuracties en de Ontmoetingsdag, zorgen dat de computers het goed doen enzovoorts, enzovoorts. In totaal is er sprake van 6 fte aan beroepskrachten.

Heb je belangstelling om als beroepskracht bij Friedensstimme aan de slag te gaan? Kijk dan hier of er vacatures zijn.

Waar het de bezoldiging van de medewerkers betreft volgt Friedensstimme de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vrijwilligers

Echter, het werk van Friedensstimme zou niet gedaan kunnen worden zonder de inzet van vele vrijwilligers. Meer dan 50 betrokken mensen zetten zich ‘onbezoldigd’ in voor ons werk. Sommigen een aantal dagen per jaar, bijvoorbeeld om lectuurpakketten in te pakken. Anderen bijna wekelijks, bijvoorbeeld op het gebied van de administratie. Ook is er een groep vrijwilligers die op afstand vertaalwerk voor ons doet. Voor alle vrijwilligers geldt: zonder hen zouden wij ons werk niet kunnen doen.

Belangstelling om als vrijwilliger bij Friedensstimme aan de slag te gaan? Kijk dan hier of er vacatures zijn. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen naar info@friedensstimme.nl en zo uw belangstelling bekend maken.

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij eventuele kosten, die zij maken als vrijwilliger, declareren.

Bestuur

Het bestuur van Friedensstimme bestaat uit vrijwilligers. De belangrijkste taak van het bestuur is het toezicht houden op de uitvoering van het beleid van de organisatie en op de algemene gang van zaken. Daartoe stelt het bestuur het meerjarenbeleid vast en komt zij vier maal per jaar in vergadering bijeen, telkens in aanwezigheid van de directeur. De uitvoering van het meerjarenbeleid wordt elk jaar vertaald naar een jaarplan en een jaarbegroting, die ook door het bestuur worden vastgesteld.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij eventuele kosten, die zij maken in hun rol van bestuurslid, declareren. Het bestuur kent de volgende samenstelling:

Voorzitter

Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee

Predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.

Penningmeester

Dhr. J.T. Wieman, Veenendaal

Zelfstandig ondernemer en compagnon in Recentes B.V..
Ouderling in de Hervormde Gemeente te Veenendaal.

Secretaris

Drs. J. Bergman RA, Katwijk

Partner bij Van Ree Accountants.

Lid

Dhr. A. van den Bos, Grafhorst

Directeur- bestuurder van de Eben Haëzerschool in Oldebroek
Ouderling in de Gereformeerde Gemeente te Kampen.

Lid

Dhr. W. Maris, Schiedam

Gepensioneerd sales support engineer.
Ouderling in de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam

Lid

Mevr. A. Schouten - Verrips, Nunspeet

Auteur van kinder-, jeugd- en volwassenboeken, voor verschillende uitgeverijen.
Redacteur bij pastoraal gezinsblad ‘Om Sions Wil’.

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur staan nader beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. De strategische visie, de begroting, de statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen via info@friedensstimme.nl.