Bid voor ons

Bidden voor evangelisten

Gebed is het belangrijkste wat u voor Russische evangelisten kunt doen. Het evangelisatiewerk onder heidenvolken brengt een zware geestelijke strijd met zich mee. Zij hebben kracht nodig om dit werk te doen. Bovendien is zegen op hun werk niet maakbaar. God is de enige die mensen het eeuwige leven kan geven. Hij wil gebeden zijn!

Wilt u het Russische volk en alle andere volken die in Rusland wonen echt helpen? Bid voor hen, opdat verloren zondaren in God gaan geloven en de Naam van God onder de heidenen geprezen zal worden.

Informatie

Om te bidden, bewogenheid te ervaren en liefde tot verloren zondaren te kennen is het nodig te weten waarvoor u/jij bid. Daarom informeert Friedensstimme u graag en regelmatig over de noden die er in ons werkgebied zijn. Geef u snel op om voortaan gratis Friedenstimmecontact te ontvangen.

Gebedspunt week 24

Bid voor evangelistengezin Bajzjikitov

Evangelistengezin Bajzjikitov; Kazachstan. Bid voor de gemeente van evangelist Bajzkikitov, dat er onderling liefde en verbondenheid mag zijn. Dat er echt iets uit mag gaan van de gemeente, en dat nieuwkomers hartelijk ontvangen worden en daar mogen ervaren: ‘Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen, Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen, Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;’ (Psalm 133 berijmd)

Bidden

U kunt concreet bidden voor:

  • Bewaring tijdens evangelisatiereizen;
  • Trouw om tijdens de vaak moeilijke omstandigheden als gezin op de evangelisatiepost te blijven;
  • Rust en vrede onder vervolgingen (landen van Centraal Azië);
  • Vrucht op de prediking van het Evangelie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor ons gratis magazine

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden