Bijbelverspreiding

Er zijn in Rusland miljoenen mensen op reis naar een ontmoeting met de levende God. De Bijbel leert dat mensen, die zonder God leven, verloren zijn en verloren gaan. Tegelijk zegt de Bijbel dat God genadig is en Hij zondaren gaarne vergeeft. In Rusland leven miljoenen mensen die deze belangrijke boodschap nog nooit gehoord hebben. Dat brengt ons ertoe om Russische christenen te helpen het evangelie te verspreiden.
Er zijn in Rusland miljoenen mensen op reis naar een ontmoeting met de levende God. De Bijbel leert dat mensen, die zonder God leven, verloren zijn en verloren gaan. Tegelijk zegt de Bijbel dat God genadig is en Hij zondaren gaarne vergeeft. In Rusland leven miljoenen mensen die deze belangrijke boodschap nog nooit gehoord hebben. Dat brengt ons ertoe om Russische christenen te helpen het evangelie te verspreiden.

Behoefte aan Bijbels

Het evangelie, de boodschap van God tot redding, staat beschreven in de Bijbel. De behoefte aan Bijbels en evangelisatiemateriaal is in Rusland dan ook groot. Om de ongelovigen in aanraking te brengen met het Evangelie wordt door de gemeenten gebruik gemaakt van straatbibliotheken. Friedensstimme laat lectuur vertalen en/of drukken, wat verstuurd wordt via contactpersonen van de niet geregistreerde baptistengemeenten (EChB). Deze mensen zorgen dat de lectuur uitgedeeld wordt.

Lectuuracties

Rondom Kerst en Pasen sturen we Bijbel-en kinderbijbelpakketten naar het werkgebied. Tot een aantal jaar geleden kon u die pakketten bij ons bestellen om zelf te versturen. Deze werkwijze is veranderd. Als er namelijk teveel pakketten in het werkgebied arriveren, dan kan dit achterdocht opwekken bij de autoriteiten. Daarom verzenden we de pakketten uitsluitend vanaf ons kantoor in Gouda. Tijdens de Kerstgroetactie en de Paasgroetactie kunt de verzending mogelijk maken door het overmaken van een bijdrage. Lees hier meer over op de betreffende pagina’s.

Doneer Lorem ipsum dolor sit met

Doe mee