Bijbelverspreiding

Er zijn in Rusland miljoenen mensen op reis naar een ontmoeting met de levende God. De Bijbel leert dat mensen, die zonder God leven, verloren zijn en verloren gaan. Tegelijk zegt de Bijbel dat God genadig is en Hij zondaren gaarne vergeeft. In Rusland leven miljoenen mensen die deze belangrijke boodschap nog nooit gehoord hebben. Dat brengt ons ertoe om Russische christenen te helpen het evangelie te verspreiden.
Er zijn in Rusland miljoenen mensen op reis naar een ontmoeting met de levende God. De Bijbel leert dat mensen, die zonder God leven, verloren zijn en verloren gaan. Tegelijk zegt de Bijbel dat God genadig is en Hij zondaren gaarne vergeeft. In Rusland leven miljoenen mensen die deze belangrijke boodschap nog nooit gehoord hebben. Dat brengt ons ertoe om Russische christenen te helpen het evangelie te verspreiden.

Behoefte aan Bijbels

Het evangelie, de boodschap van God tot redding, staat beschreven in de Bijbel. De behoefte aan Bijbels en evangelisatiemateriaal is in Rusland dan ook groot. Om de ongelovigen in aanraking te brengen met het Evangelie wordt door de gemeenten gebruik gemaakt van straatbibliotheken. Friedensstimme laat lectuur vertalen en/of drukken, wat verstuurd wordt via contactpersonen van de niet geregistreerde baptistengemeenten (EChB). Deze mensen zorgen dat de lectuur uitgedeeld wordt.

Lectuuracties

Elk jaar organiseren wij de kerst- en paasgroetactie. Er worden dan duizenden Bijbels en lectuurpakketten verstuurd. Dit versterkt de band tussen christenen hier en daar. Tevens is het voor de broeders en zusters in de voormalige Sovjetunie een bemoediging te weten dat mensen in Nederland aan hen denken, met hen meeleven en voor hen bidden.

Doneer Lorem ipsum dolor sit met

Doe mee