Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Friedensstimme en haar activiteiten.

De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

Friedensstimme staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Friedensstimme gecommuniceerd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.