Bid voor ons

Een gemeente in gebed

 

Bidden voor evangelisten

Gebed is het belangrijkste wat u voor Russische evangelisten kunt doen. Het evangelisatiewerk onder heidenvolken brengt een zware geestelijke strijd met zich mee. Zij hebben kracht nodig om dit werk te doen. Bovendien is zegen op hun werk niet maakbaar. God is de enige die mensen het eeuwige leven kan geven. Hij wil gebeden zijn! 

Wilt u het Russische volk en alle andere volken die in Rusland wonen echt helpen? Bid voor hen, opdat verloren zondaren in God gaan geloven en de Naam van God onder de heidenen geprezen zal worden. 

informatie

Om te bidden, bewogenheid te ervaren en liefde tot verloren zondaren te kennen is het nodig te weten waarvoor u/jij bid. Daarom informeert Friedensstimme u graag en regelmatig over de noden die er in ons werkgebied zijn. Geef u snel op om voortaan gratis Friedenstimmecontact te ontvangen. 

U kunt concreet bidden voor:

  • Bewaring tijdens evangelisatiereizen

  • Trouw om tijdens de vaak moeilijke omstandigheden als gezin op de evangelisatiepost te blijven

  • Rust en vrede onder vervolgingen (landen van Centraal Azië)

  • Vrucht op de prediking van het Evangelie

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL