Uitgaven

  


Boekje: Ljoeba, zendelinge onder de Nentsen

Dit boekje bevat het getuigenis van de jonge zuster Ljoeba Kordonets (1986-2018). Zij gaf haar dienende liefde aan de Nentsen, een nomandenvolk in het hoge noorden van Rusland. Het is een indrukwekkend getuigenis van eenvoudig wandelen met God, dat mocht zijn tot eer van de Zaligmaker en tot eeuwige redding voor de heidenen aan het uiterste der aarde. 

 

Boek: 'Leven in het licht van de eeuwigheid' door N.J. Bojko (€ 5,-)

Exclusief portokosten

Een autobiografisch verhaal over het leven van Nikolai Jerofejevitsj Bojko. Een getuigenis van het werk van God in het leven van een mens. In een Duits concentratiekamp komt Nikolai op wonderlijke wijze tot bekering. Eenmaal terug in Rusland krijgt hij vanwege zijn geloof 40 jaar strafkamp en verbanning opgelegd. In dat alles mag Nikolai de goedheid van de Heere ervaren. 
De verwondering over Gods goedheid en ontferming over een zondaar loopt als een rode draad door dit boek. 

 

Brochure: Geloven in de beproeving

Geloven in de beproeving zijn verhalen en getuigenissen van christenen uit Centraal-Azië. Daar worden christenen vervolgd. Zij ervaren dat als een beproeving. Enerzijds is dat moeilijk en zwaar. Anderzijds geeft God kracht en ervaren ze Zijn nabijheid. Ze zoeken hun hulp bij de Heere en Hij verhoort hun gebeden. De getuigenissen hebben ze zelf aan het papier toevertrouwd. Om daarmee de Heere te eren en zodat u erdoor bemoedigd en aangemoedigd wordt om alles van Hem te verwachten. 

Boek: 'Het geluk van het verloren leven' door N.P. Chrapov (€ 15,-) 

exclusief portokosten van € 6,95

Het geluk van het verloren leven is een realistische beschrijving van de hevige geloofsvervolging in Rusland, voor de val van de Sovjet-Unie. Het is een autobiografie van Nikolai Petrovitsj Chrapov. Hij verteld over zijn opvoeding, bekering en zware vervolgingen, de vertwijfeling die hij mee maakte maar ook de bijzondere zegen die God hem schonk. Chrapov heeft 28 jaar van zijn leven gevangen gezeten en getuigt hoe hij in deze verloren jaren van zijn leven zijn diepste geluk in God mocht vinden. 

Het gaat om een hernieuwde uitgave waaraan ook foto's zijn toegevoegd. 

 

Getuigenisboekje: 'tot het uiterste' te bestellen via formulier onderaan de pagina

Getuigenissen van mensen die in aanraking zijn gekomen met het Woord van God. Ze vertellen hoe zij tot geloof zijn gekomen. Prachtig boekje waarin eenvoudig het werk van God in mensen beschreven wordt. 

 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL