Doneren en geven

Friedensstimme is voor haar werk voor 100% afhankelijk van de bijdragen van particulieren. Wij zijn dankbaar voor al deze bijdragen, klein of groot. Wij doen ons uiterste best uw bijdrage maximaal te besteden aan de verkondiging van het Woord van God in het werkgebied. Het is fijn als u ons werk financieel kunt ondersteunen. U kunt een algemene gift geven. Die besteden wij waar dat het meest nodig is. U kunt echter ook een bestedingsdoel opgeven. Ook is het mogelijk een schenking te doen.

Periodiek schenken

Giften die aan Friedensstimme worden overgemaakt zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting (fiscaal- of RSIN-nummer is 006088910). Voorwaarde daarbij is de drempel van één procent van uw belastbaar inkomen. Dit geldt echter niet als u een periodieke gift (voorheen lijfrenteschenking) geeft. Deze is volledig aftrekbaar. Het is met ingang van 2014 niet meer nodig om periodieke giften notarieel vast te leggen. Wel gelden er enkele voorwaarden: u geeft minimaal vijf jaar een gift van een vast bedrag én de schenking is vastgelegd in een overeenkomst.

 

Deze overeenkomst en de toelichting vindt u hieronder:
Formulier periodieke gift
Toelichting periodieke gift

 

De ingevulde formulieren kunt per post aan ons opsturen. Ons adres is:

 

Friedensstimme
Antwoordnummmer 10167
2800 VB Gouda

 

Uiteraard kunt u ons ook bellen voor meer informatie over deze en andere manieren van schenken.

Rekeninginformatie

ING: NL26 INGB 0004 1323 34
Rabobank: NL23 RABO 0322 4325 88

 

Als u een gift geeft, kunt u zelf de keuze maken waarvoor uw geld gebruikt gaat worden. Wij onderscheiden de volgende zes doelen:

 

1. lectuur en drukwerk;
2. ondersteuning van evangelisten;
3. ondersteuning van evangelisatiewerk;
4. bouwprojecten;
5. kinderwerk;
6. humanitaire hulp.

 

Meer over deze doelen kunt u lezen op de webpagina’s onder het kopje ‘projecten’. Wilt u meer en concretere informatie over één van onze bestedingsdoelen, dan kunt u daarover informatie bij ons opvragen. Ook voor een projectvoorstel voor een actie, kunt u met de medewerkers van ons kantoor contact opnemen.

 

Wij laten onze jaarrekening opstellen door With accountants. Bij ons kantoor is een jaarrekening opvraagbaar.

 

Wij zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daardoor aftrekbaar van de inkomensbelasting. U kunt onze ANBI-status controleren bij de Belastingdienst.

 

Klik hier om digitaal te doneren

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor ons gratis magazine

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden