Evangelist: Broeder Nikolaj

Oezbekistan

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij ...

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...