Evangelist: Broeder Zaoer

Tjoemen

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...