Friedensstimme Contact

Informatie

Het belangrijkste dat de evangelisten die wij ondersteunen nodig hebben is gebed. Gebed tot de Levende God Die alle macht heeft, in de hemel en op de aarde. Hij kan en wil mensen opzoeken, redden en nieuw leven schenken. Op tal van plaatsen in de Bijbel kunnen we zien dat God ‘gebeden wil zijn’. Omdat u/jij alleen kunt bidden voor iets waar je iets van weet, willen wij graag informatie geven.

Verzending

‘Friedensstimme Contact’ wordt 8x per jaar naar al de ontvangers verzonden. In Friedensstimme Contact laten we vooral de evangelisten aan het woord. Friedensstimme wil in dat opzicht vooral informatie ‘doorgeven’.

 

Kostenloos
Friedensstimme Contact is gratis. Mensen die geen geld hebben om te geven, maar wel tijd willen nemen om zich af te zonderen en tot God willen bidden sturen wij graag Friedensstimme Contact op. Bij het Friedensstimme Contact is een acceptgiro gevoegd. Dit is om het geven van een gift gemakkelijk te maken. Hoewel we afhankelijk zijn van giften wordt Friedensstimme Contact niet gebruikt om actief fondsen te werven.

Onze Evangelisten

Wilt u meer lezen over onze Evangelisten? Lees hun verhalen hier!

Christenen in verdrukking

Wilt u meer weten over christenen die leven in landen waar verdrukking heerst? Ga dan hierheen.

Aanmelden voor Friedensstimme Contact

Schrijf u in voor Friedensstimme Contact

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden