Gebedsuur

Bij het afscheid nemen van evangelisten in ons werkgebied klinkt steevast de vraag: ‘Bid voor ons’. Zij ervaren dat het de Heere is die het werk moet zegenen. Hij is het die mensenharten opent en mensen toevoegt tot de kring van hen die zalig worden. Hij is het ook die kracht geeft als het zwaar is. Daarom beleggen we bijna elke maand een gebedsuur voor het werkgebied en het werk van Friedensstimme.

In het gebedsuur willen we de noden en zorgen die er leven in het werkgebied voor het aangezicht van de Heere neerleggen. Zoals de gemeente van Jeruzalem dat deed toen Petrus gevangen zat. Omdat we ons verbonden weten met onze broeders en zusters en omdat de Heere zich ontfermt op het gebed.

Meer informatie

Ondanks het coronavirus kunnen we wél samenkomen, maar zijn er strikte maatregelen en het aantal bezoekers is beperkt. Wilt u aanwezig zijn? Vult u dan het formulier hiernaast in. U krijgt van ons bevestiging of u welkom bent.

In 2022 hopen we op de volgende data een gebedsuur te houden:
Donderdag 30 juni
Donderdag 25 augustus
Donderdag 29 september
Donderdag 27 oktober
Donderdag 24 november

Op donderdag 26 mei, 28 juli en 29 december is er géén gebedsuur!

Aanmelden