Gebedsuur

Bij het afscheid nemen van evangelisten in ons werkgebied klinkt steevast de vraag: ‘Bid voor ons’. Zij ervaren dat het de Heere is die het werk moet zegenen. Hij is het die mensenharten opent en mensen toevoegt tot de kring van hen die zalig worden. Hij is het ook die kracht geeft als het zwaar is. Daarom beleggen we bijna elke maand een gebedsuur voor het werkgebied en het werk van Friedensstimme.

In het gebedsuur willen we de noden en zorgen die er leven in het werkgebied voor het aangezicht van de Heere neerleggen. Zoals de gemeente van Jeruzalem dat deed toen Petrus gevangen zat. Omdat we ons verbonden weten met onze broeders en zusters en omdat de Heere Zich ontfermt op het gebed.

De gebedsavonden beginnen om 19.30 uur in ons kantoor. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

Meer informatie

In 2024 hopen we op de volgende data een gebedsuur te houden:

– Donderdag 25 april
– Donderdag 30 mei
– Donderdag 27 juni
– Donderdag 29 augustus
– Donderdag 26 september
– Donderdag 24 oktober
– Donderdag 28 november