Actueel

13 augustus 2021

Broederschap bestaat 60 jaar

De gemeentebond van Evangelie Christen Baptisten, door ons vaak ‘niet geregistreerde baptisten’ genoemd bestaat 60 jaar. In veel landen en gebieden waar deze broederschap gemeenten heeft zijn er jubileumbijeenkomsten belegd.

Als gevolg van de strenge vervolging in de Sovjet tijd en de overheid die steeds meer invloed in de bestaande kerken kreeg ontstond een breed gevoel van onbehagen bij veel Russische christenen. De invulling van de ambten werd door de overheid gereguleerd, dopen werd verboden en kinderen en jongeren werden niet meer toegelaten tot de samenkomsten.

Deze en andere diep ingrijpende zaken vormden de oorzaak van de oprichting van de nieuwe broederschap van Evangelie Christen Baptisten.

Zij getuigden vrijmoedig van hun geloof en begeerden de Heere te gehoorzamen bij de inrichting van het gemeenteleven. Een harde tegenreactie was het gevolg. Veel leidinggevende broeders, jeugdleiders en zondagschooljuffen werden gevangen gezet. De omstandigheden waren vaak buitengewoon hard.

Na de val van de Sovjet Unie en de daarmee gepaard gaande vrijheden heeft deze broederschap een sterke evangelisatie ijver aan de dag gelegd. De gemeenten groeiden enorm en tot in de verste uithoeken van het land ontstonden door dit door de Heere gezegende evangelisatiewerk vele gemeenten.

Inmiddels zijn dat er 3500. Friedensstimme werkt met deze gemeentebond al meer dan veertig jaar samen. Er overheerst dankbaarheid voor de zegen die de Heere gegeven heeft. Tegelijk is er zorg. Over de toekomst van Rusland en de andere landen en over de moderne ontwikkelingen die de gemeenten niet voorbijgaan.

Friedensstimme vraagt om dank en gebed voor:

  • Dank voor de zegen die de Heere gegeven heeft. De Heere heeft veel wonderen gedaan. Er zijn vele mensen tot geloof gekomen.
  • Gebed voor de toekomst. De Heere heeft beloofd dat de poorten van de hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen. De vrijheden worden minder en de jongere generatie wordt wereldsgezinder. Dit wordt ervaren als een zorg.
VORIGE BERICHT
VOLGENDE BERICHT

Huis Evangelist Tarasov afgebrand

Tijdens zijn afwezigheid is het huis van broeder Tarasov ...

Mockup RD-bijlage

Aanmelden voor Friedensstimme Contact

Wilt u naar aanleiding van de bijlage bij het ...