Jaarverslag 2019

Exploitatieoverzicht

Toelichting

2019: Verwondering en dankbaarheid

Zeer hoge inkomsten uit de betrokken achterban

Door Jaap Wieman, penningmeester

 

Eigenlijk is iedere jaarafsluiting bij Friedensstimme bijzonder, maar die van 2019 heeft wel diepe indruk gemaakt. Een jubileumjaar met bijzondere steun uit onze achterban. Wij verlangen ons te vernederen onder de krachtige hand des Heeren (naar 1 Petrus 5), want Zijn hand ìs krachtig en Hij heeft dit gewerkt. En wij bidden en danken met David: “Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.” (1 Kronieken 29)

 

Velen hebben ook in 2019 aan Friedensstimme gedacht met hun gaven. Daardoor heeft het werk praktisch voortgang en zelfs uitbreiding gekregen. Maar sterker dan de financiën is het gebed, waarmee velen de broeders en zusters in ons werkgebied en het zendingswerk gedragen hebben. Meegeleefd in hun zorgen en vreugden. Dat weten en ervaren zij! In dat gebed ligt één van de kernen van de opdracht van Friedensstimme.

 

We zijn dankbaar dat er nu al een paar jaar groei zit in de omvang van het werk. We mogen meer evangelistengezinnen ondersteunen (intussen 111), zodat ook nieuwe gebieden bereikt worden. De evangelisatiekrant “Gelooft u?” wordt in aantallen van miljoenen ingezet, maar ook de kalenders, kaarten, boeken en Bijbels uit Nederland worden daarbij graag gebruikt. Omdat in de loop van 2019 duidelijk werd dat de inkomsten sterk toenamen, zijn extra projecten aangenomen, waaronder hier en daar de bouw van een gebedshuis. Soms kunnen uit acties van bijvoorbeeld scholen ook vervoermiddelen voor de evangelisten worden gekocht; dit komt hun werk en veiligheid direct ten goede.

 

Er zijn steeds meer jongeren actief bij Friedensstimme betrokken. Jongerenreizen naar verschillende gebieden, maar ook de uitgave van bladen voor de kinderen, versterken deze betrokkenheid. Met scholen zijn er steeds meer contacten om voorlichting te geven, een reis te maken of een andere activiteit te organiseren. Het is ook altijd een grote bemoediging om zoveel kinderen en jongeren te zien op de Ontmoetingsdag in Barneveld.

 

De baten van Friedensstimme zijn in 2019 met maar liefst 30% gestegen t.o.v. 2018 tot bijna € 2,7 miljoen. Voor een belangrijk deel door eenmalige baten uit erflatingen, maar dat niet alleen. De hoofdstroom van giften uit onze achterban steeg met 12%; dat is heel bijzonder en het vijfde jaar met groei. Juist dat maakt ons klein en nederig, want het is de HEERE Zelf die dit in de harten werkt. Dat geldt overigens niet minder voor erflatingen: wie zal zeggen hoe zulke besluiten in de binnenkamer tot stand zijn gekomen? Wij verwonderen ons.

 

Helaas ging de steun van projectdonoren omlaag van € 399.000 naar € 312.000. Het is goed daarbij te vermelden dat Friedensstimme niet gericht donoren werft; daar zijn we terughoudend in. Wanneer een ondernemer zich zelf meldt zijn we daar heel dankbaar voor; vaak nemen zij immers meerdere jaren een gebied of evangelist voor hun rekening en komen ook persoonlijke banden met evangelisten tot stand.

 

Friedensstimme wil eigenlijk geen “winst” maken. De begroting 2019 kwam ook op een klein verlies uit. De werkelijkheid van 2019 is nu een voordelig saldo van € 422.000; in 2020 en verder hopen we deze middelen met wijsheid extra in te zetten voor het werk, want het is geen doel om grotere reserves te vormen.

 

Het past bij Friedensstimme om met lage kosten en eenvoudige middelen te werken; hierdoor zijn de fondswervings- en kantoorkosten samen slechts 13% van de totale uitgaven.

 

Hiernaast leest u de belangrijkste informatie uit de Jaarrekening 2019. De cijfers drukken uit hoe bijzonder het jaar is geweest. Inmiddels is het jaar 2020 alweer halverwege en is de maatschappij o.a. ernstig geraakt door het corona-virus. Op zijn minst wijst dat ons op de kwetsbaarheid van onze instituties en onze afhankelijkheid van de Heere, of dat nu erkend of geloochend wordt. Friedensstimme is er ook stevig door geraakt, want reizen, ontmoetingsdagen en voorlichtingen moesten worden geannuleerd. We hopen dat er snel tijden komen dat het reguliere werk weer mag doorgaan. In financiële zin is er nog geen reden voor grote zorg.

 

Het bestuur wil – naast de dank aan de Heere – uitdrukkelijk zijn dank uitspreken aan medewerkers, vrijwilligers en vele duizenden betrokkenen voor de grote inzet en trouwe betrokkenheid. De Heere geeft ons Friedensstimme om daarin samen Hem te dienen!

 

Hiernaast ziet u de samenvatting van de jaarrekening over 2019. De uitgebreide jaarrekening ligt ter inzage op het kantoor van Friedensstimme en is door WITh Accountants B.V. voorzien van een controleverklaring.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor ons gratis magazine

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden