Jaarverslag 2020

Toelichting

“Gewone” jaren bestaan niet bij Friedensstimme. Of eigenlijk: in het Koninkrijk van God is niets gewoon of vanzelfsprekend. Als we het jaar 2020 aan u presenteren mogen we de grote daden van de Heere vertellen. Ook 2020 was bijzonder omdat Hij is doorgegaan met Zijn werk in mensenharten; zowel in de voormalige Sovjet-Unie (VSU) als in Nederland.

 

De grote daden van de Heere werden zichtbaar in het werkgebied. Evangelisten en gemeenten waren trouw in hun toewijding aan het zendingswerk. Zendingsreizen werden soms uitgesteld, maar konden veelal toch doorgaan. Er zijn broeders en zusters ernstig ziek geweest, Nikolaj Jasjoekovski stierf, maar verreweg de meeste geplande reizen, kinderkampen e.d. gingen door. Mensen kwamen tot bekering, levens veranderden. Neem bijvoorbeeld de opwekking in Oekraïne. Op een zomerse dag werden daar 300 zielen uit het volk van de zigeuners gedoopt. Psalm 139 zegt: “Wonderlijk zijn Uw werken!”.

Gods hand zien wij ook in de blijvende betrokkenheid van onze achterban. Hoewel de meeste activiteiten, zoals reizen en de (jongeren) Ontmoetingsdag niet of alleen via de livestream konden doorgaan, heeft dat de betrokkenheid niet verminderd. Ook in de lockdown mocht het gebed er zijn, en lazen ruim 20.000 gezinnen het Friedensstimme Contact. Het gebedsuur werd op afstand beleefd en vele brieven en pakketten met Bijbels en evangelisatiemateriaal werden verstuurd. Onze God komt de eer toe!

 

Na het jubileumjaar 2019, waarin de inkomsten uitzonderlijk hoog waren, zou het te verwachten zijn dat 2020 iets bescheidener zou uitkomen. Toch zijn de inkomsten (excl. erflatingen) uit particulieren, gemeenten en donoren zelfs nog 4% gestegen! Erflatingen komt voort uit de stille overdenking van een gezin of particulier. Voor het aangezicht van de Heere is daar ooit een besluit gevallen middelen te bestemmen voor deze dienst van Hem. Ieder bericht daarover maakt ons stil en verwonderd.

 

Friedensstimme heeft ook een aantal trouwe donoren, die bijvoorbeeld een bepaald werkgebied jarenlang voor hun rekening nemen. Soms zijn dit bedrijven, soms particulieren. Friedensstimme doet niet aan actieve werving van dergelijke donoren. Soms moet een donor de ondersteuning stoppen, maar ook melden zich spontaan nieuwe. In 2020 steeg de steun door donoren van € 312.000 naar € 409.000. Ook dat is zeer bemoedigend.

 

Het bestuur voert een beleid gericht op de maximale inzet van de ontvangen middelen ten behoeve van de doelstellingen. De hoge inkomsten 2019 en 2020 werden vertaald in extra bestedingen in de werkgebieden. Friedensstimme wil geen onnodige reserves opbouwen. Onderstaande grafiek laat iets zien van de verdeling van de bestedingen:

 

Het aantal evangelistengezinnen, dat Friedensstimme vrijstelt voor het evangelisatiewerk, steeg in 2020 naar 115. Omdat we ons voor hen verantwoordelijk voelen wordt een flinke “continuïteitsreserve” aangehouden, zodat die steun menselijkerwijs nog een tijd voorgezet kan worden. Het bestuur had voor 2020 een negatief exploitatiesaldo begroot. Toen de inkomsten dusdanig positief ontwikkelden is er nog eens extra € 100.000 aan projecten besteed. De hoge opbrengst van de – digitale – Ontmoetingsdag van € 43.000 is ook hiervoor gebruikt. Friedensstimme heeft een sobere “levensstijl” waarbij kostenbeheersing en gerichtheid op de besteding van middelen aan de doelen voorop staan. Al jaren bedragen de fondswervings- en kantoorkosten samen slechts 12% à 13% van de totale uitgaven; zo ook in 2020.

 

Hieronder leest u de belangrijkste informatie uit de Jaarrekening 2020. De cijfers spreken voor zich en zijn een povere, menselijke, uitdrukking van de liefdevolle zorg van onze God voor Zijn werk en dienst. Met gesterkt vertrouwen zijn bestuur, medewerkers en vrijwilligers het nieuwe jaar 2021 in gegaan. Het zou heerlijk zijn als er weer reizen naar werkgebieden kunnen worden gemaakt. We zien er naar uit onze achterban weer te ontmoeten in Barneveld. Maar wij weten, ook als ons geduld daarin beproefd wordt, dat het de Heere nooit uit de hand loopt.

 

Het bestuur wil – naast de dank aan de Heere – uitdrukkelijk zijn dank uitspreken aan medewerkers, vrijwilligers en vele duizenden betrokkenen voor de grote inzet en trouwe betrokkenheid. De Heere heeft ons Friedensstimme gegeven om daarin samen Hem en elkaar te dienen!

 

Hierboven ziet u de samenvatting van de jaarrekening over 2020. De uitgebreide jaarrekening ligt ter inzage op het kantoor van Friedensstimme en is door WITh Accountants B.V. voorzien van een controleverklaring.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor ons gratis magazine

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden