Jaarverslagen

Hieronder vindt u het jaarverslag over 2018 en de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

2018: continuïteit door groei in “reguliere” inkomsten

Al vier jaar groei in de giftenstroom; nieuwe groei van projectdonoren

Door Jaap Wieman, penningmeester

Bij het afsluiten van het jaar 2018 danken wij, zoals elk jaar. Dat is niet maar een gewoonte; er is altijd reden voor. In moeilijke en minder moeilijke jaren. Paulus schreef het aan de gemeente in Thessalonica: “Verblijd u in alles”. Wij willen het ook oefenen en leren. In 2018 was er ook opnieuw alle reden voor!

Friedensstimme heeft in 2018 het werk mogen voortzetten. En dat dankzij de zorg en de bewaring van de HEERE. Hij heeft in Nederland en België gewerkt door harten en gevouwen handen te binden aan Zijn werk. Hij heeft in de voormalige Sovjet-Unie evangelisten en hun gezinnen gesteund en hun werk gezegend, al waren er ook zorgen en soms groot verdriet.

De groei van 2017 mocht bevestigd worden. Er is ruimte en aandacht voor pioniersgebieden en voor nieuwe evangelisatiemiddelen, zoals de evangelisatiekrant “Geloof jij?”, die in een oplage van miljoenen wordt verspreid.

Friedensstimme deelt zoveel mogelijk berichten van evangelisten en hun gezinnen. Berichten over opwekkingen in het Nentsengebied, onder de doven in Oezbekistan en in het Verre Oosten, maar nog veel meer. Berichten over het wel en wee, de worstelingen, aanvechtingen, maar ook de zegeningen en vreugde van de evangelistengezinnen. Zo komen deze verre broeders en zusters heel dichtbij; tot in de gezinnen en de gebeden van tienduizenden Nederlandse christenen. Er ontstaan geloofsbanden, die vele jaren kunnen bestaan. Dit is één van de kernen van het werk van Friedensstimme.

De betrokkenheid van de achterban wordt, naast de Ontmoetingsdagen en Friedensstimme Contact, ook bevorderd door groepsreizen en voorlichtingsbijeenkomsten. De reizen voorzien duidelijk in een behoefte en zorgen voor “ambassadeurs” in veel gemeenten. Het aantal voorlichtingen in gemeenten en op scholen groeit zo sterk dat onze voorlichter er heel veel werk aan heeft. Dat is een goede ontwikkeling.

In 2018 ontving Friedensstimme 2% minder baten dan in 2017; een totaal van ruim € 2,0 miljoen. Dit is echter 9% meer dan begroot. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak, maar is het niet; de grote erflatingen in 2017 vertekenen het beeld. In 2018 kwam er opnieuw 9% meer binnen van gezinnen en gemeenten en 31% van projectdonoren. Dit betekent een groei, die ons stil en dankbaar maakt. De Heere maakt onze achterban niet alleen bijzonder trouw, maar brengt ook steeds nieuwe gezinnen en donoren op ons pad.

Voor 2018 was een resultaat begroot van ongeveer € 0; het komt nu uit op € 9.000 negatief. Dit is in lijn met het beleid, dat er op gericht is de reserves niet verder te laten groeien. Door heel voorzichtig om te gaan met de middelen slaagt Friedensstimme er in steeds ca. 88% van de inkomsten aan de doelstellingen te besteden. De kantoorkosten zijn bescheiden en worden strak bewaakt; eenvoud en bescheidenheid kenmerken Friedensstimme.

De Jaarrekening staat vol met cijfers en percentages; de belangrijkste ziet u hierboven. De kunst is echter door de cijfers heen te kijken en Gods hand op te merken. Hij staat in voor de voortgang van Zijn werk; de verkondiging van genade voor verloren mensen. In Nederland, net als in onze werkgebieden. Van Hem willen we het verwachten, ook nu het nieuwe jaar 2019 al weer een eind voorbij is. De eerste maanden van 2019 bevestigen de voortgang van het werk.

Het bestuur, de medewerkers en de vele vrijwilligers voelen zich verbonden met de brede achterban. Het werk van de vrijwilligers is daarbij nauwelijks op waarde te schatten. Vrijwilligers zorgen voor de Bijbelpakketten, de vertaling van een Russische brief, de Ontmoetingsdag enzovoort. Samen zijn we bevoorrecht dat de Heere ons inschakelt in Zijn dienst, die zó goed en zó belangrijk is. Samen bidden we om Zijn dagelijkse zegen, ook in 2019.

Hierboven ziet u de samenvatting van de jaarrekening over 2018. De uitgebreide jaarrekening ligt ter inzage op het kantoor van Friedensstimme en is door WITh Accountants B.V. voorzien van een controleverklaring.

 

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL