Jaarverslagen

Hieronder vindt u het jaarverslag over 2017 en de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

 • de HEERE is trouw en maakt trouw

  Hogere inkomsten zorgden voor 13% groei in de besteding aan de doelstellingen!

  Wonderlijk is het. Gedurende het jaar 2017 werd duidelijk, dat de inkomsten zodanig hoger ontwikkelden dan begroot, dat het bestuur de begroting heeft herzien. Daardoor mocht in 2017 beduidend meer worden besteed aan de doelstellingen dan in 2016. Zelfs meer dan de herziene begroting. Daarmee wordt in cijfers iets van het stille werk van de HEERE zichtbaar. Hij heeft harten geneigd om in grote trouw het zendingswerk in de voormalige Sovjet Unie te steunen. Een bescheiden gift of een grote donatie: iedere bijdrage, gegeven uit liefde voor Gods dienst, telt. De HEERE is trouw, en dankbaar stellen wij vast dat onze brede achterban dat ook is.

 • Door Jaap Wieman, penningmeester

  Door deze voorspoedige ontwikkeling kon Friedensstimme een aantal extra evangelisten voor haar rekening nemen. Zo vestigde zich voor het eerst een jong evangelistengezin in Tadzjikistan; een echt pioniersland. Maar ook het “lopende werk” mocht doorgaan. De evangelisten en hun gezinnen zijn heel toegewijd in hun dienst en vanuit Nederland zijn vele duizenden daarbij betrokken. Allereerst in gebed, maar vaak ook metterdaad.

  In brieven, spreekbeurten en reizen delen onze broeders en zusters hun gedrevenheid en liefde, maar maken ze ons ook deelgenoot van aanvechting, tegenslagen en vijandschap. In de voortgang van het werk komen onze God de vruchten toe van bekering, doop en geloof. Aan Hem alle eer!

  In 2017 ontving Friedensstimme 12% meer baten dan in 2016; een totaal van bijna € 2,1 miljoen. Dit is 3% meer dan (herzien) begroot. Ook wanneer erflatingen buiten beschouwing blijven, stegen de inkomsten met 5%, waarbij de bijdragen van projectdonoren lager uitvielen. Vanuit gemeenten, gezinnen en individuele gevers werd ruim 10% meer ontvangen.

  Voor 2017 was een resultaat begroot van € 0; het komt nu uit op € 20.000 negatief. Het bestuur heeft er voor gekozen de in 2015 ontstane vrije reserve beheerst af te bouwen; om die reden zijn de uitgaven in 2017 sterker gestegen dan de inkomsten. De kosten van de organisatie zijn niet meegestegen; maar liefst 88,2% van de uitgaven werd besteed aan de doelstellingen. Eenvoud en spaarzaamheid passen bij Friedensstimme.

  Naast de bekende Ontmoetingsdagen (landelijk, regionaal, jongeren en ondernemers) zijn er soms groepsreizen naar het werkgebied. In 2017 ging zowel een groep volwassenen als een groep jongeren op reis. Ervaringen om nooit te vergeten; wij hopen en vertrouwen dat deze de band met Friedensstimme versterken, maar ook in de eigen gemeenten gevolgen zullen krijgen. Want ook in Nederland heeft de HEERE een werk te doen.

  Friedensstimme is het jaar 2018 weer met “lege handen” begonnen. En toch ook niet: in geloof mogen wij de HEERE aanroepen op Zijn trouw, ook in dit nieuwe jaar. Zijn beloften geven ons geen enkel recht, maar wel een grond om bij Hem te pleiten. Wij worden vaak beschaamd, als wij op onszelf zien. Maar onze God beschaamt nooit! Daarom mogen we ook voor het nieuwe jaar verwachting hebben en voor Zijn werk ons uiterste best doen.

  De Jaarrekening staat vol met cijfers en percentages; laten we proberen er doorheen te kijken. Wij weten en beseffen dat de grootste investering door onze achterban niet in cijfers is uit te drukken. Het gebed in de binnenkamer, aan de eettafel, in de eredienst! Wij hebben tot verwondering ervaren dat het gebed niet afhankelijk is van economische op- en neergang. Wij vertrouwen dat de Heere het gebed van Zijn volk wil horen en genadig alles wil geven, zodat het “eenvoudige” werk van Friedensstimme ook in 2018 voortgang mag vinden; wij hopen alle 104 evangelistengezinnen te blijven steunen. De eerste maanden bevestigen dat vertrouwen.

  Vele vrijwilligers, van jong (steeds meer!) tot oud, helpen het werk van Friedensstimme voort te zetten. Eensgezind en eensgeestes. Het bestuur van Friedensstimme is zich zeer bewust van deze grote waarde. Graag wil Friedensstimme daarin verder groeien, zodat er in veel gemeenten “ambassadeurs” van Friedensstimme komen. Dat zal het groeiende voorlichtingswerk ook kunnen versterken.

 • Jaarverslag 2012
 • Jaarverslag 2013
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarverslag 2015
 • Jaarverslag 2016
 •  

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL