Wie is Oleg Ljoebits?

Misschien ben je benieuwd wie Oleg Ljoebits, de hoofdspreker tijdens de jongerendag. We stellen hem graag aan je voor.

Oleg met zijn vrouw en gezin

In het uiterste noorden van Rusland, in de provincie Tajmyr werkt Oleg als evangelist. Hij gaat de meest onherbergzame streken van deze wereld niet uit de weg om het verlorene te zoeken. Dat doet hij niet omdat hij het zo leuk vindt of uit is op avontuur. Hij weet zich door God geroepen om het evangelie te brengen 'tot aan het uiterste der aarde'. Dat was ook de opdracht die de Heere Jezus gaf aan Zijn discipelen, vlak voor Zijn hemelvaart. 

Oleg is getrouwd en heeft dertien kinderen gekregen. Ze zijn allemaal met hem mee gegaan om de Heere te dienen. Inmiddels hebben ze al meer dan twintig pooljaren achter de rug en velerlei beproevingen met Gods hulp en genade mogen overwinnen. Vele zielen zijn tot Christus gekomen. Daarover komt Oleg op de jongerendag graag vertellen. 

"Ik zie er naar uit om naar Nederland te komen en op de jongerenconferentie te spreken. Daar heb ik veel over gehoord. Broeders die er geweest zijn vertellen me dat de sfeer bijzonder warm en informeel is. Jongeren van Nederland... ik hoop een gezegende tijd met jullie te hebben. Moge de Heere ons Zijn zegen geven en zelf in ons midden aanwezig zijn!" 

Oleg onderweg met een Trekol. Op zoek naar het verlorene!

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL