Land: Kazachstan

Kazachstan

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ...