Land: Kazachstan

Kazachstan

We hopen dat het gestrooide zaad mag ontkiemen

De Heere is aan allen goed en Zijn barmhartigheden zijn ...

Kazachstan

Evangelist Bajzjikitov schrijft: Ik geloof dat het ...

Kazachstan

Beste broeders en zusters die vanuit alle plaatsen de Naam ...

Kazachstan

Brief van broeder ...

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de ...

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons ...

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! ...

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God ...

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ...