Land: Oezbekistan

Oezbekistan

Een rondreizende evangelist

Beste vrienden, ik dank jullie van ganser harte voor de ...

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid

Ik groet u geliefde broeders en zusters in de ...

Een vreugdevolle tijd

Lieve vrienden, vrede zij met jullie! Geprezen zij onze ...

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij ...

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...