Land: Oezbekistan

Oezbekistan

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij ...

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, ...

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, ...