Land: Rusland

Rusland

Kinderkamp in de zomer

Beste broeders en zusters in Nederland, ik groet jullie ...

Van deur naar deur

Door de genade van onze Heere zijn we in de gelegenheid in ...

Evangelist, brandweerman en boer

Beste broeders en zusters in de Heere, vrede zij met ...

Ze kon niet langer weerstand bieden, en volgt nu de Heere..

Lieve vrienden, ik groet jullie hartelijk met de ...

Ongelovigen wonen onze diensten bij

Geliefde broeders en zusters, ik groet u hartelijk! Met ...

De Heere heeft twee zielen aan de gemeente toegevoegd

“Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, ...

Terugkijken in verwondering

Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde ...

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer

Beste vrienden in Nederland, wij groeten jullie ...

Hij opent deuren

Lieve vrienden en medewerkers in onze Heere, we groeten ...

Dagestan

Evangelist Molodzov uit Dagestan schrijft: Veel dank ...

Tajmyr

Beste vrienden, broeders en zusters, wij danken de Heere ...

Jakoetië

Evangelist Bozjok vertelt op de jaarlijkse ...

Jakoetië

Brief van broeder Oleg ...

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid ...

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze ...

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een ...

Beste vrienden, ik groet jullie ...

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie ...

We vragen u met ons te blijven bidden!

Gegroet, geliefde broeders en zusters in de Heere en ...

Wij hadden een goede evangelisatie!

Doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn.! ...

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie ...

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel ...

Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, ...

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, ...

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, ...

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, ...