quotation-mark
‘Door voor de Heere te zingen worden we niet alleen zelf opgebouwd en aangespoord door de Heilige Geest om dienstbaar te zijn, maar roepen we ook degenen die naar ons luisteren op om de grote Schepper te dienen. Al het goede, ook de muziek, behoort Christus toe.’

Dit zijn woorden zijn van voorganger en evangelist Vasily Shirobokov uit Stavropol, een stad in het zuiden van Rusland. Hij hecht grote waarde aan muziek, ook om daarmee mensen te bereiken met het Evangelie. En daarin staat hij zeker niet alleen. In heel het werkgebied van Friedensstimme is muziek een belangrijk onderdeel van de dienst van evangelisatie.
 
Broeder Shiribokov: ‘Veel gemeentes in onze broederschap hebben een muziekgroep, bijvoorbeeld een orkest met Russische volksinstrumenten, strijk- of blaasinstrumenten. Maar het is niet altijd mogelijk om een orkest van voldoende niveau te creëren in een enkele gemeente. Daarom worden er ook muziekgroepen gevormd uit meerdere gemeentes in een bepaalde regio. Er zijn inmiddels zeker vijf van zulke regionale orkesten in de broederschap. Deze muziekgroepen dragen bij aan de verspreiding van het Evangelie. Muziek en zang zijn niet meer weg te denken uit een evangelisatiedienst. De evangelisten gaan naar plekken toe waar de mensen zijn en spreken tot hen in een taal die ze begrijpen. Muziek is een internationale taal, die de diepste snaren van het menselijk hart raakt.’
 
“Muziek is een internationale taal die de diepste snaren van het hart raakt.”
 
Voorafgaand aan het uitvoeren van de muziek wordt uitleg gegeven over de stukken en liederen. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de dienst, omdat in de inleiding op de geestelijke liederen Bijbelse waarheden aan de orde kunnen komen. Shiribokov: ‘Aan het einde van hun muzikale dienst gaan de leden van het orkest naar de mensen toe om hen persoonlijk te spreken. Ook wordt geprobeerd een kleine koffiepauze te organiseren na het concert, waar vaak goede gesprekken ontstaan. Verder worden er als dat kan kaartjes uitgedeeld met een QR-code erop gedrukt van een open Telegram-kanaal, waar mensen hun vragen kunnen stellen.’
 
‘Mijn eigen gemeente heeft een vioolensemble, en ik dank God voor de mogelijkheden die Hij ons geeft om hiermee het Evangelie te verkondigen. Niet alleen in onze regio, maar ook in de moslimrepublieken als Dagestan en Tsjetsjenië. Niet alleen in gebedshuizen, maar ook in culturele centra, bibliotheken en op straat zijn er mogelijkheden om met muziek de Blijde Boodschap uit te dragen. We zijn ook welkom in ziekenhuizen en sanatoria. Een keer was ik met een orkest van Russische volksinstrumenten in een leprosarium in de buurt van de stad Georgievsk (regio Stavropol). De leprapatiënten en het medisch personeel luisterden met grote aandacht naar de muziek. Ik zag een grootvader bij wie de tranen over zijn wangen biggelden. Na afloop van ons programma benaderde ik hem en leerde ik hem kennen. De man was 92 jaar oud. Op 25-jarige leeftijd was hij al in het leprahuis terechtgekomen. Vandaag had de muziek zijn hart geraakt. Hij wilde meer horen over het Evangelie en is tot inkeer gekomen. Hoe goed is de Heere! Hij stuurde ons naar deze plek om er de boodschap van heil en verlossing te verkondigen!’
 
Shirobokov vertelt nog dat er onlangs ook een jeugdorkest is opgericht: ‘Een jeugdorkest met meer dan zestig leden (niet vast). Het orkest voert voornamelijk werken uit van componisten en arrangeurs van onze broederschap, maar ook van J.S. Bach en G.F. Händel. Hoewel alles veel organisatie vereist, is het ruimschoots de moeite waard.’
 
“Hoe grondiger de muzikanten zich voorbereiden op deze dienst, hoe groter de geestelijke vrucht.”
 
‘De laatste tijd zijn de omstandigheden voor evangelisatie anders dan voorheen. Wanneer we mensen uitnodigen voor muziekbijeenkomsten in het cultuurhuis mogen we na afloop niet oproepen tot bekering. Toch verkondigen we nog steeds verlossing door Christus. We kunnen niet openlijk literatuur uitdelen die in onze broederschap gedrukt is. Wat we wel kunnen doen is een christelijke krant aanbieden. We kunnen mensen niet uitnodigen voor een kerkdienst op dit of dat adres, maar we kunnen ze wel een QR-code geven met de krant die we uitdelen. We kunnen zowel persoonlijk als via post of e-mail communiceren met mensen die we hebben ontmoet, en daar maken we gebruik van.’
 
In de afgelopen jaren zijn er diverse bekeringen geweest onder de bezoekers van de muzikale evangelisatie. In verschillende gemeentes komen nu broeders en zusters die tijdens een muzikale dienst voor het eerst in aanraking kwamen met het Evangelie. Zij deden boete, zijn gedoopt en lid van een van de gemeentes geworden. ‘Na vele jaren actief te zijn in deze dienst heb ik iets ontdekt: hoe grondiger de muzikanten zich voorbereiden op de evangelisatie (zowel geestelijk als muzikaal), hoe groter de vrucht. Daarvoor komt alle eer toe aan de Heere God. We bidden dat Hij ons in deze bediening zal blijven voorthelpen.’

Kijk- en luistertips op Youtube:
Een van onze contacten: https://www.youtube.com/@simfo_orchestra
Ensemble uit Vladikavkaz (Ossetië): https://www.youtube.com/channel/UC7kUGsif4sy8kFInZ2rZ1Rg