"God is ons een Toevlucht en Sterkte.

Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.”

De politieke spanning tussen Rusland en Oekraïne domineert al enige weken onafgebroken het nieuws. Twee landen die geografisch en historisch diep met elkaar verbonden zijn. Twee landen ook waarmee Friedensstimme zich diep en geestelijk verbonden weet.

Overal in Rusland komen wij Oekraïners tegen. Vele van onze evangelisten die in Rusland werken zijn in Oekraïne geboren, en hopen ooit naar Oekraïne terug te keren. En vele Russen kennen wij voor wie datzelfde geldt, maar dan omgekeerd.

Wij hebben Rusland lief. Wij hebben Oekraïne lief. Maar wij houden ons afzijdig van politieke ontwikkelingen. Het is onze overtuiging dat alleen het evangelie van Jezus Christus een werkelijke oplossing biedt, ook voor de wereldproblemen.

Daarom vragen wij u met ons de handen te vouwen voor Oekraïne en voor Rusland. Dat het Woord van God levens mag veranderen. Dat de voortgang van de verkondiging van het evangelie niet gehinderd zal worden door de ontwikkelingen. Dat er vrijheid zal blijven om te evangeliseren. Dat Oekraïners en Russen tot God zullen komen. Tot de God waarvan getuigt wordt: “God is ons een Toevlucht en Sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.”

Dat Gods wil geschiede! 

Bestuur en medewerkers stichting Friedensstimme.

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL