Oezbeekse evangelist gestorven na hartinfarct

Ibrahim Homidov, evangelist in de stad Karshi, heeft zaterdag 23 juli een hartinfarct gehad. Artsen hebben niets meer voor hem kunnen doen. Kort daarna is hij gestorven. Ibrahim laat een gezin van tien kinderen achter. Hij was al enige jaren evangelist die door Friedensstimme ondersteunt werd. 

Midden jaren negentig is Ibrahim tot geloof gekomen. Ibrahim groeide op in een islamitisch gezin en de Naam van de Heere Jezus was voor hem onbekend. Een oud klasgenoot van hem kwam tot bekering en reisde uit Rusland naar Ibrahim toe. Hij wilde hem vertellen dat hij zich moest bekeren tot God. Daarna bezocht Ibrahim samenkomsten in de gemeente maar daarin was hij niet zo trouw. Tot hij een dienst bezocht waarin de Heere zijn hart aanraakte. Hij zag in dat hij een zondaar was en verlangde ernaar om vergeving van zonden te ontvangen. Hij vocht vaak met zijn tranen en probeerde zichzelf weer rustig te krijgen. Het lukte hem niet. Hoewel de Heere hem opriep om zich te bekeren vond hij daarvoor geen kracht. Totdat hij in januari 1999, na een samenkomst, in de nacht op zijn knieën ging en zijn zonden beleed voor de Heere. Een diepe vrede vulde zijn hart. 

"Ik kon wel vliegen van vreugde. Die vreugde had geen grenzen. Het gras had een andere kleur gekregen en met heel nieuwe ogen keek ik rond in de schepping van God."

Later nam het gevoel van vreugde af. Toch was dit het moment waarna Ibrahim voor de Heere ging leven. Hij werd gedoopt in 2000 en had maar een verlangen meer in zijn leven: evangeliseren. Vertellen aan anderen hoe goed en genadig de Heere was. Ibrahim was doof en kon ook niet spreken. In de dovengemeenschap had hij een belangrijke rol. Daarna is Ibrahim ijverig gaan evangeliseren. De gemeente van Karshi bestaat inmiddels uit zo'n 80 mensen en bestaat grotendeels uit doven. De Heere heeft Ibrahim willen gebruiken om verschillenden van hen tot Zich te trekken. 

Ibrahim is getrouwd met Munira en samen hebben zij tien kinderen gekregen. Voor hen is het sterven van hun man en vader een grote slag. Ook de gemeenteleden zijn heel verdrietig. Ibrahim was voor hen als een herder. Voor veel dove gemeenteleden regelde hij ook veel praktische dingen die te maken hadden met de overheid. De gemeente in Karsji wordt tegengewerkt door de politie. Ibrahim heeft ook vaak met hen te maken gehad en meerdere keren hoge boetes gekregen. Vanuit de familie is er ook veel weerstand gekomen toen hij en zijn vrouw tot geloof zijn gekomen. Ze zijn verstoten en voor vier jaar uit hun huis gezet. Daarna zijn de betrekkingen wat beter geworden. Maar ook de begrafenis was spannend. De familie heeft zich enorm verzet dat Ibrahim een christelijke begrafenis zou krijgen. Waarom heeft de Heere dit alles toegelaten? Niets gaat buiten de leiding van de Heere om. 

Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren,
Wond'ren doet op wond'ren horen;
Gij hebt Uwen roem alom
Groot gemaakt bij 't heidendom.

 

De Heere heeft Ibrahim in zijn leven opgezocht en gemaakt tot Zijn kind. Nu is hij thuisgehaald en mag hij, die op aarde doof was, de wonderen van God horen en de Heere voor eeuwig grootmaken. 

Daarvoor mogen we de Heere danken. Voor Zijn wonderen. We roepen u ook op om te bidden voor Munira en de kinderen alsook voor de gemeente in Karsji. 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL