Evangelist Salib Ibrahimov overleden

Salib in gesprek

 

Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen. Psalm 4: 8

In een afgelegen Armeens bergdorp werd in het jaar 1956 een klein jongetje geboren. Zijn ouders gaven hem de naam Salib. Hun jongen had een goed ontwikkeld gevoel voor taal. Na een opleiding aan de hogere school is Salib les gaan geven in de Azerische taal en letteren en de Russische taal. In zijn woonplaats raakte Salib in conflicten verzeild en daarom verhuisden hij naar Rusland. Daar werd hij leidinggevende van een Kolchose. Zijn nieuwe buren bleken christenen te zijn. Salib’s buurman Simeon probeerde contact met Salib te krijgen. In die tijd ging het niet goed met Salib, hij voelde zich ongelukkig. Buurman Simeon nam veel tijd met hem door en ging met hem in gebed. Daar werd hij erg door geraakt. Dat je kunt spreken met God werd voor Salib een wonder. Salib werd een zoon van gebed. De Heere liet hem zien dat hij een zondaar is. Eerst probeerde hij zelf zijn zonden te overwinnen maar met weinig resultaat: ‘Ik ging allerlei zonden zien in mijn gedrag, zodra ik dat verbeterde, zag ik weer andere dingen die verkeerd waren. Gods Geest pakte mijn denken aan en deed mij mijn trieste staat ontdekken.’ Tot het moment dat Salib tijdens een boswandeling zijn hele hart voor de Heere uitstortte en zijn zonden aan de Heere beleed. Hij vond vergeving bij het kruis van Golgotha. Vreugde en vrede kwamen in zijn hart. 

Na zijn bekering is Salib terug gegaan naar zijn geboorteplaats om het goed te maken met alle mensen waar hij mee in conflict was. Niet lang daarna moest hij daar wegvluchten omdat er een oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan was uitgebroken. Zo kwam hij als vluchteling in een interneringskamp in Bakoe terecht,  waar hij als eerste Azeri is gedoopt. Salib kreeg nu meer en meer het verlangen om anderen over Zijn Zaligmaker te spreken. Hij had een bijzondere liefde tot zijn volk en tot moslims. Sinds 1995 is hij afgezonderd als evangelist voor zijn land. Als Salib een mogelijkheid zag om over Zijn Meester te getuigen dan greep hij die met beide handen aan.  

Salib had een zwakke gezondheid. Vele jaren had hij last van zijn hart. In 2012 werd bij hem een tumor in zijn hoofd ontdekt. Dat is met succes weggehaald in Iran. Hij hield er wel slechthorendheid aan over. De laatste maanden werd duidelijk dat zijn nieren niet goed functioneerden. Een week geleden kreeg hij last van acuut nierfalen. Hij moest met spoed gedialyseerd worden, maar de artsen durfden dat vanwege zijn zwakke hart niet aan. Uiteindelijk hebben ze toch besloten om hem te dialyseren maar dat was te laat. Zijn lichaam was te zeer vergiftigd en verzwakt. Salib is maandag 5 augustus gestorven.

Maandag 5 augustus is Salib Ibrahimov Heengegaan! In zijn leven heeft hij meerdere volksgenoten tot Jezus mogen leiden. Ontelbaar veel mensen heeft hij gewezen op het kruis van de Heere Jezus. Op dat kruis ziende is Salib gestorven. Ziekenhuispersoneel was verwonderd over de vrede die er op zijn gezicht te lezen was nadat hij gestorven was. 

Evangelist Salib is meerdere keren in Nederland geweest. Hij heeft tweemaal op de ontmoetingsdag gesproken. Een dag na zijn sterven is Salib begraven.

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL