Grote zorgen om nieuwe Russische wet

Onlangs heeft de Russische regering, de Doema (parlement) een anti terrorisme wet goedgekeurd. Deze wet zal vanaf 20 juli in werk treden. Samen met onze broeders en zusters, de christenen die zijn aangesloten bij de gemeentebond van evangelie christen baptisten, maken wij ons grote zorgen over deze wet. 

De nieuwe wet verbied om openlijk het evangelie te verkondigen. Het is niet meer toegestaan om te evangeliseren, kinderen te onderwijzen en of samen te komen rondom de Bijbel zonder specifieke toestemming. Zelfs als dit in kleine kring in een woonhuis gebeurt. Als deze wet zal worden toegepast zal dit enorme gevolgen hebben voor alle groepen christenen in Rusland, behalve de Russisch orthodoxe kerk. 

Russische christenen zijn bang dat ze weer in het geheim samen moeten komen om hun samenkomsten te beleggen. In de achterliggende jaren zijn er verschillende nieuwe godsdienstwetten aangenomen. In de praktijk bleek de regering de situatie gedogen. Veel Russische christenen verwachten dat de nieuwe wet niet per direct grote gevolgen zal hebben. Men denkt echter dat langzaamaan overheden deze wetten wel toe zullen gaan passen. Op dit moment heeft de regering in elk geval alle middelen in de hand om christenen te vervolgen en streng te straffen. 

Op 13, 14 en 15 juli vasten christenen van bijna alle baptistengemeenten in Rusland. Hun gebed formuleren zij zelf met de woorden uit Handelingen 4:29 Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken; 

Wij roepen u ernstig en dringend op ook te bidden tot de levende God. In Zijn handen zijn de harten van de koningen als de waterbeken. Hij kan het veranderen en geven dat deze wetten zullen worden terug gedraagd en dat de uitwerking ervan mee zal vallen. 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL