Programma

Opening en welkom


Koorzang

Koor- en orkestgroepje baptisten gemeente Frankfurt.

Getuigenis Benjamin Chorev

Benjamin is de jongste zoon van Michail Chorev. Hij getuigt over het leven van zijn vader, voor wie geen prijs te hoog was, omdat zijn Heiland Zelf de hoogste prijs voor hem betaalde. 

Koorzang

Koorgroep "Een nieuw lied"

Gebarentaalgroet

Wij gaan dove en slechthorende broeders en zusters in ons werkgebied gezamenlijk groeten in gebarentaal. Let op de instructies en doet u mee!

Film "Een kudde en een Herder"

Een impressie van het werk en werkgebied van Friedensstimme. 

Boekaankondiging

"Geen prijs te hoog", geschreven door Harvey Yoder, vertaald door Ineke Baan. Over het leven van Michail Chorev, hoe hij opgroeide in tijd van de Tweede Wereldoorlog. Na de arrestatie en dood van zijn vader, leidt het gezin een zwervend bestaan, gekenmerkt door honger en gevaar, maar ook door rotsvast geloof in God en onderlinge liefde. 

Collecte aankondiging

Vandaag is de collecte bestemd voor ondersteuning en nazorg van doven en slechthorenden in Oezbekistan. Velen van hen zijn tot geloof gekomen!

Gebed

Koorzang

Koor- en orkestgroepje baptistengemeente Frankfurt

Sluiting

 

* In het programmaboekje vind u een pagina met uitgaven die u via onze website kunt bestellen. Helaas is de Borsj echter niet te bestellen. 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL