Visie Friedensstimme

De missie van onze broeders en zusters is: 

‘Het Evangelie vrijmoedig verkondigen, zodat zondaren God leren kennen’.
De missie van onze broeders en zusters is: ‘Het Evangelie vrijmoedig verkondigen, zodat zondaren God leren kennen’.

Missie

Ruim veertig jaar geleden werden christenen in de Sovjet-Unie hevig vervolgd. Voorgangers, zondagschoolleiders, boekdrukkers en vele anderen werden opgepakt en in strafkampen opgesloten. Alleen maar omdat ze er openlijk voor uitkwamen dat zij in God geloofden. Geraakt door deze nood hebben Nederlandse christenen in 1979 Friedensstimme opgericht. Het doel was om deze christenen bij te staan.

Nadat in 1990 de Sovjet-Unie ophield te bestaan kwam er ook vrijheid voor christenen. Er ontstond in de christelijke gemeenten een groot verlangen om het Evangelie in heel het gebied van de voormalige Sovjet-Unie te verkondigen. God riep hen daartoe.

Strategie

De missie van onze broeders en zusters is: ‘Het Evangelie vrijmoedig verkondigen, zodat zondaren God leren kennen’. We geloven dat Rusland en de landen er omheen het Woord van God nodig hebben. In de Bijbel spreekt God tot mensen. Het is een kracht tot geloof. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we dit werk mede mogelijk kunnen maken. Daarom willen we achter mannen en vrouwen staan die aan het einde van de aarde, naar onherbergzame oorden gaan om, soms met gevaar voor eigen leven, te evangeliseren.

Daarom delen we hun verhalen. Zodat u voor hen kunt bidden en betrokken bent op hun dienst.

Doneer Lorem ipsum dolor sit met

Doe mee