35 jaar Friedensstimme

Soli Deo Gloria

Friedensstimme bestaat 35 jaar. In de eerste plaats zijn wij daar dankbaar voor. Het is de Heere God die het werk wat wij mogen doen gezegend heeft. Hem komt de eer toe. Het is onze wens dat de Heere ook in de toekomst Zijn onmisbare zegen aan ons werk wil verbinden. Hieronder kunt u lezen over het ontstaan van ons. 

Ontstaan

In 1979 was er heftige geloofsvervolging in de toenmalige Sovjet-Unie. Vele voorgangers, ambtsdragers en eenvoudige christenen zaten gevangen vanwege hun geloof in God. Ze werden vastgezet in strafkampen of duizenden kilometers verder naar een verbanningsoord gestuurd. God gaf kracht in deze tijd en werkte door zodat velen juist in deze tijd een krachtig getuigenis mochten en konden verspreiden. Friedensstimme kwam in deze tijd op voor deze christenen en met name die aangesloten waren bij de niet-geregistreerde Baptisten gemeenten. We riepen op tot voorbede en bemoediging door middel van kaartenacties en petities. Het hele communistische systeem zakte eind jaren '80 van de vorige eeuw als een kaartenhuis in elkaar. Er kwam geloofsvrijheid. 

Voortgang

Na 1990 zijn we begonnen met het ondersteunen van zendings- en evangelisatiewerk in Rusland. Er was grote honger naar het Woord van God. Sinds die tijd werden er vanuit Nederland duizenden Bijbels en andere lectuur naar Rusland getransporteerd en met de post verzonden. Het aantal evangelisten die werden ondersteund breidde door de jaren snel uit. Inmiddels gaan we nog steeds door met dit werk. In ons werkgebied mogen we dankzij de genade van God en de trouwe steun van de achterban 100 evangelisten ondersteunen. 

Toekomst

De toekomst ligt in Gods hand. We zien in de landen van Centraal-Azië de situatie voor christenen steeds moeilijker worden. In Rusland hebben de christenen op dit moment nog veel vrijheid om het Woord van God openlijk te verkondigen. Wat Friedensstimme, de christenen in Rusland en de onbereikte mensen nodig hebben is de onmisbare zegen van God. Een leven uit het geloof in de Heere Jezus Christus. 

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL