Bestuur en beleid

Het bestuur van Friedensstimme is een vrijwilligersbestuur. De belangrijkste taak van het bestuur is toezichthouden op de uitvoering van het beleid van de organisatie, en op de algemene gang van zaken. Daartoe komt het bestuur vier maal per jaar in vergadering bijeen, in principe in aanwezigheid van de directeur. En daartoe stelt het bestuur de strategische visie vast: “Gedreven door het Woord.” De uitvoering van dit beleidsplan wordt elk jaar vertaald naar een jaarplan en een jaarbegroting welke ook door het bestuur worden vastgesteld.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

Voorzitter: 

Ds. A. van der Zwan, Dordrecht 

Predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Centrum
Curator van de Theologische Universiteit te Apeldoorn
Adviseur van  de deputaatschapscommissie voor het zendingswerk in Taymir (Siberië)
Redactievoorzitter van Ambtelijk Contact, periodiek voor ouderlingen en diakenen van de Chr. Geref. Kerken

Penningmeester:

Dhr. J.T. Wieman, Veenendaal

Zelfstandig ondernemer en compagnon in Recentes B.V.
Ouderling in de Hervormde gemeente Veenendaal
Bestuurslid Regio-Ondernemers Ede/Veenendaal Woord en Daad

Secretaris:

Dhr. J.Bergman, Katwijk

Directeur accountant bij van Ree accountants in Alphen aan den Rijn
Secretaris Zending Hersteld Hervormde kerken

Leden:

Dhr. A. van den Bos, Kampen

Opleidingsmanager MBO Economie, Handel en Techniek bij Hoornbeeck College te Kampen
Voorzitter van de vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Grafhorst

Dhr. W. Maris, Schiedam

Ouderling Hersteld Hervormde Plantagekerk te Schiedam

Mevr. A. Schouten - Verrips, Nunspeet

Auteur van kinder-, jeugd- en volwassenboeken, voor verschillende uitgeverijen
Redacteur pastoraal gezinsblad 'Om Sions wil'

 

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur staan nader beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

De strategische visie, de begroting, de statuten en het huishoudelijk regelement zijn op te vragen via info@friedensstimme.nl.

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Bel me terug

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2019 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL