Ondersteun ons in gebed!

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. (Gal. 6:9).

Onze lieve broeders en zusters, wij groeten jullie in de liefde van onze Heere Jezus Christus! Wij danken jullie van harte voor de goede deelname aan onze dienst, voor de geestelijke en materiele deelname. Moge de Heer jullie in deze niet makkelijke dienst versterken en jullie arbeid zegenen!

God zij gedankt dat de dienst in Zijn gemeente nog verricht wordt. Onze samenkomsten worden nu  door ongelovigen bezocht, die de broeders en zusters uitnodigen. Wij hebben een doel voor ons gesteld, onze buren, kennissen en andere belangstellenden naar Christus te leiden. Wij bouwen een gebedshuis, hebben al de eetzaal klaar en vergaderen daar. Er is nog veel werk en wij hopen met Gods hulp alles klaar te maken. Natuurlijk hebben wij ook zorgen. Al het derde gezin maakt zich klaar om naar Duitsland te verhuizen. Twee gezinnen zijn al vertrokken. Er is nu een groot tekort aan dienaren en er is zo veel werk! Maar wij begrijpen dat wij de moed niet mogen verliezen, maar nog ijveriger de Heer dienen moeten. Ondersteun ons alstublieft in het gebed, dat de Heere ons versterkt en helpt, ijverig te werken.

Er wordt bij ons met de vioolensemble geëvangeliseerd. Wij hebben in ons gebied kindertehuizen, bejaardentehuizen en zelfs in een school met Kerst geëvangeliseerd. In de school hebben wij in totaal 2 uur met een pauze ons programma voorgedragen. Op het Kerstfeest waren er ongeveer 180 scholieren en leerkrachten! God zij gedankt voor zulke mogelijkheden. De directrice was erg enthousiast en zei dat zij zo iets nog nooit gehoord heeft. Ze was erg tevreden en vroeg ons in de toekomst nog met vergelijkbare programma’s te komen. De kinderen waren ook erg tevreden. Verder was het zeer aangenaam aan evangelisatie in andere regio's deel te nemen, die in november plaatsvond; wij hebben 18 evangelisatiediensten gehouden. Vele hebben zich bekeerd. God zij gedankt!

Onze lieve vrienden, wij hebben jullie ondersteuning in gebed voor ons gezin zeer nodig, zodat de kinderen hun leven ook aan de Heere wijden. Bid ook voor onze gemeente en voor de evangelisatiedienst die ik hier verricht. God zegene en sterke jullie in de dienst! 

Jullie broeder Alexej, Rusland

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2020 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL