Eer zij onze Heere voor Zijn wonderbare werken!

Beste broeders en zusters, hartelijk dank voor jullie liefde voor het werk van God!

Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1 Joh. 3: 2)

Bij ons in de stad was een goede samenkomst met thema 2 Petr. 1:3-4. Er waren veel gasten. Het Woord van God bewoog jongeren tot bekering, daaronder waren ook mijn kleinkinderen. Twee kleinkinderen die daar waren, willen zich laten dopen. In T. evangeliseren wij met tenten. Broeder Vladimir uit T. is bijzonder ijverig in de evangelisatie. Er waren broeders uit de Oekraine, broeders en zusters uit andere steden in ons land en jeugd uit onze gemeente. De muziek werd begeleid door een blaasorkest. Veel mensen werden in de tent uitgenodigd, er hebben veel gesprekken plaats gevonden. Enkelen hebben zich bekeerd. Het was een goede gemeenschap voor de geestelijke versterking van alle aanwezigen. Eer zij onze Heere voor Zijn wonderbare werken!

In T. heeft een bruiloft plaatsgevonden. Broeder Andrej en zuster Veronika komen uit Oekraïne. De huwelijkssluiting vond plaats in de kerk van de baptisten. Voor ons een herinnering aan de hemelse Bruiloft. Voor de familie, in het bijzonder hen die niet gelovig zijn, een getuigenis, dat de Heere wil, dat de liefde heerst en dat Hij de bron van echte liefde is. Het is zo wonderbaar, de echte liefde te hebben en geliefd te zijn en dat alles komt van onze Heere, hier en in de eeuwigheid!

Moge de Heere jullie en ons zegenen!  In dankbaarheid tot de Heere en tot jullie, broeder Pjotr uit Estland

 

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL