Bemoedigd door zorgen.

 

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen! (Exodus 25, 1-2).

Beste broeders en zusters,

Wij groeten jullie in de liefde van Jezus Christus, onze Heere! Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid bij onze noden, voor jullie gebeden en ondersteuning.

De Heere beval door Mozes Hem een heiligdom, een huis, een ark des verbonds, een tafel en een kandelaar te bouwen. Alles moest men precies zo maken als de Heere het bevolen had. Hoe goed, dat de Heere ons ook vandaag de mogelijkheid geeft, betrokken te zijn bij Zijn grote werk van het redden van mensen. Het is geen eenvoudig werk. Je moet daarvoor geheiligd en gereinigd zijn, anders kan de Heere onze vaten in dit werk niet gebruiken. Mij lukt het niet altijd alles goed te doen, daarom hebben we jullie ondersteuning in gebed erg nodig.

De  Heere bemoedigt ons door verschillende zorgen. Kortgeleden kwamen de autoriteiten, op zondag, die ons bedreigden en vroegen de gelovigen in de samenkomst naar huis te sturen. God gaf mij de moed te zeggen, dat geen van ons weg zou gaan. De autoriteiten dreigden dat ze de politie te hulp zouden roepen en ons zouden verdrijven. Ik zei dat er op woensdag, op vrijdag en de volgende zondag weer samenkomsten zouden zijn. Ze kunnen de politie roepen en doen wat ze willen. Het is voor hun rekening. Toen overlegden ze met elkaar en vroegen ons beleefd: „Alstublieft, doe iets, dat men ons niet dwingt jullie uit elkaar te jagen. Wij weten dat jullie goede mensen zijn, maar men dwingt ons daartoe..“ Gode zij dank, zij zijn niet meer gekomen.

Later kwamen autoriteiten nog een keer, om onze bezittingen in beslag te nemen. Ik zei dat ons huis en alles wat daarin is aan de Heere toebehoort. Als het in beslag genomen wordt, zal het tot hun verantwoording zijn. De beambte stelde nog enkele vragen en zei dat wij niet zulke gelovigen zijn zoals anderen. Toen zei hij: „Mijn moeder is een Russin, en ik begrijp jullie.“ Daarna vulde hij een papier in en gingen zij weg. Eer en dank zij onze Heere voor zijn goedheid over ons.

God geeft genade, soms bekeren zich enkele mensen van onze bezoekers. Anderen vernieuwen hun verbond met de Heere, reinigen zich en beloven trouw en godvruchtig te leven. Kortgeleden bekeerde zich een Engelse lerares. Bid voor haar! Het is niet eenvoudig alles te verlaten en de Heere na te volgen. Ik mag nu zelfs buiten ons gebied reizen, maar moet wel in ons land blijven. Gode zij dank kan ik nu vaker op andere plekken kan zijn, om aan de dienst deel te nemen. Op één plek is een opwekking ontstaan, mensen hebben grote interesse voor de Blijde Boodschap. God zij gedankt dat Hij in de laatste tijd zielen tot nieuw leven roept!

Lieve broeders en zusters, wij houden van jullie!

Vriendelijke groet van een broeder uit Oezbekistan.

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2020 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL