Jonge Kazachische zuster schrijft...

Beste broeders en zusters, ik groet u hartelijk!

Mijn naam is Alja en ben 19 jaar oud. Twee jaar geleden kwam ik tot bekering, ben gedoopt en werd lid van de gemeente in Q. Mijn vader is daar voorganger. Mijn vader vroeg om aan jullie een brief te schrijven. Met Gods hulp zal ik je vertellen hoe we het jaar in coronatijd hebben beleefd.

Begin van het jaar hoorden we dat de bossen ergens in brand stonden, dat er aardbevingen en overstromingen waren en politieke problemen doordat er een vliegtuig was neergestort, schrok ik.  Niemand vermoedde dat het coronavirus binnenkort de hele wereld zou treffen. We brachten het grootste deel van het jaar thuis door. Geen zomervakantie, geen grote bijeenkomsten, geen evangelisatie, geen reguliere samenkomsten. Als ik vandaag terug kijk, zie ik hoe de Heere ons hielp om door deze moeilijkheden heen te komen. Het begon als een vreselijke droom, alles ging snel, we hadden geen tijd om ons voor te bereiden. Toen het virus China trof en de steden werden gesloten, dacht ik dat het ons niet zou bereiken. Ik werd niet ziek, dus ik kan de mensen die het hebben meegemaakt niet volledig begrijpen. Maar het heeft ons leven veranderd. In het begin van het jaar bespraken de voorgangers het en probeerden ze alle mogelijke beslissingen te nemen als het om ons gelovigen gaat. Er werd besloten dat we de samenkomsten zouden houden, maar als velen van ons ziek werden, we thuis in groepen zouden samenkomen. We vierden het Heilig Avondmaal regelmatig.

Ik weet niet precies welke data alles is gebeurd, maar het Paasfeest hebben we in groepen thuis gevierd. Ons gezin nodigde een getrouwd stel uit en we vierden Pasen met het gezin. Het was zo raar!  We hadden ons feestelijk gekleed, er was een feestelijke stemming in huis en we hadden het huis een beetje versierd. We zaten in onze logeerkamer. Eerst zongen we Opstandingsliederen, daarna preekte papa. Na afloop vertelden de kinderen gedichten. Ik speelde piano. Mama en papa zongen de liederen. De dienst duurde 1,5 uur. Papa preekte nog en we baden samen. Na de dienst hielden we een met de jeugd een uurtje aan tafel, en vierden met elkaar verjaardagen van de afgelopen tijd.

Op 15 april werd in Kazachstan de noodtoestand afgekondigd en werden blokposten geplaatst omdat veel mensen in de stad Almaty ziek waren. Voorafgaand aan de quarantaine hield onze vader Bijbelstudies met ons. We lazen de eerste brief van Timotheüs. We hebben enkele verzen uit ons hoofd geleerd. We waren serieus bezig, nu denk ik  met vreugde aan die uren waarin onze jeugd opgewekt werd om met God te leven en hoe God deze Bijbelstudie zegende! Een jonge man, Ivan, begon op dat moment onze samenkomsten bij te wonen. Hoewel hij vanwege de quarantaine niet regelmatig kon komen, zien we dat hij oprecht op zoek is naar de zin van het leven. We geloven dat de Heere, Die hem in de gemeente bracht, hem ook nieuw leven in Christus zal geven.

In ons gezin kwamen we elke dag om 6.30 uur samen voor een gebedsmoment. We lazen de Bijbel, baden samen, zongen liederen en als vader niet thuis was, luisterden we online naar een preek. Op zondag nodigden we altijd een gezin uit. De diensten werden regelmatig in de huizen gehouden. Met Pinksteren kwamen we weer samen met de hele gemeente! Velen deden mee, iedereen had iets voorbereid om de Heere te prijzen. We hadden elkaar lang gemist. Na de dienst hebben we onze gemeenschap aan tafel voortgezet. Op deze dag vierden we de 90ste verjaardag van zuster Nadia uit onze gemeente.

In april en mei, toen de quarantaine was, waren we niet ziek. Toen de beperkingen opgeheven werden, werden velen van ons erg ziek. Het was al zomer. Maar de diensten werden toch gehouden. Bijna 80% van onze gemeente is ziek geweest. Soms waren er maar drie volwassenen in de dienst: mijn vader, een oma, mijn zussen en ik. Mijn vader werd ook ziek, hij kon moeilijk rust houden.  Glorie en dank aan onze God dat niemand van ons stierf! Daarna vierden we Dankdag  op het platteland. We vierden feest in de open lucht omdat de beperkingen al opnieuw waren ingevoerd. Het was een geweldige gemeenschap. We hadden niet veel auto's en mijn vader reed al vroeg heen en weer met tenten, tafels, eten, en tenslotte de broeders en zusters. We deelden het Woord. De Heere dank, alles verliep soepel en gezegend. Niemand viel ons lastig. ‘s middags deden we spelletjes met de kinderen. Na Dankdag werden regelmatig diensten gehouden School en studie zijn online en er zijn veel verleidingen. Het is niet gemakkelijk voor ons om trouw aan de Heere te zijn en ons hart zuiver te houden. In de herfst gaf de Heere ons  bijeenkomsten. Er was een jongerenbijeenkomst met als thema “de wederkomst van Christus”. Er was een kinderbijeenkomst, en een bijeenkomst met broeders. Er werd ook een seminar gehouden voor de kinderleiders.

Onze vader had in die tijd thuis veel werk het huis te renoveren. Hij wilde de afrastering voor de winter klaar maken. Het was op dat moment niet gemakkelijk voor ons. Onze moeder zorgde alleen voor het vee: een kalf, geiten, konijnen, kalkoenen, ganzen, kwartels, vleeskuikens, kippen, en eenden. Ze werkte van 's morgens vroeg tot’ s avonds laat. We hebben het allemaal in de herfst geslacht. God zegende dit werk en we hebben nu genoeg vlees. We zijn gewend geraakt aan de quarantaine. Gedurende dit jaar handelde de Heere niet alleen in Zijn gemeente, maar ook in mijn hart persoonlijk. Ik begreep dat onze Heere spoedig terug komt. Geve God dat ik trouw blijf Ik bid dat ons gezin, mijn vrienden, allen naar de hemel zullen gaan. Beste vrienden, hartelijk dank voor uw gebeden en hulp! Moge de grote en heilige God u zegenen!  

Alja Q, Kazachstan, december 2020

 

Schrijf u in voor
ons gratis magazine

Contact met
Friedensstimme

Onderstaand onze adresgegevens. Wilt u langs komen om zaken te bespreken? U kunt dan bellen of het contactformulier invullen.

Friedensstimme
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
 

 

Direct contact

Hier zitten wij

Postadres
Postbus 15
2800 AA Gouda
Bezoekadres
Kampenringweg 21
2803 PE Gouda
 
0182 538 544
info@friedensstimme.nl

Copyright: Friedensstimme 2021 alle rechten voorbehouden

Ontwerp en realisatie:PXL