Verantwoording

Friedensstimme hecht er aan verantwoording af te leggen over het gevoerde (financiële) beleid. Immers, zij werkt met middelen die door duizenden grotere en kleinere donateurs beschikbaar worden gesteld. Daarom stellen wij jaarlijks een bestuursverslag, een financieel jaarverslag en een directieverklaring op.

Jaarverslag en controle

Een verkorte versie van het financieel jaarverslag publiceren wij elk jaar in het juni-nummer van ons Friedensstimme Contact. Het verkorte jaarverslag van 2022 en voorgaande jaren vindt u hieronder. Daarbij vindt u ook de formulieren voor de ANBI-publicatieplicht.

 

2022
Jaarverslag 2022
ANBI-publicatieformulier 2022

 
2021
Jaarverslag 2021
ANBI-publicatieformulier 2021

 
2020
Jaarverslag 2020

 
2019
Jaarverslag 2019

Omwille van de gevoeligheid m.b.t. het samenwerken met Russische partners publiceren wij de volledige stukken hier niet. Echter, het rapport inzake de jaarstukken ligt ter inzage op ons kantoor in Gouda.

 

Op deze verslagen is de controle van een onafhankelijke accountant van toepassing. Sinds 2017 wordt deze controle uitgevoerd door WITh Accountants in Sliedrecht.

Bezoldiging medewerkers

Waar het de bezoldiging van de medewerkers betreft volgt Friedensstimme de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bezoldiging bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij eventuele kosten die zij maken in hun rol als bestuurslid declareren.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor ons gratis magazine

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden