Evangelistenblog

20 augustus 2022

Beste vrienden, ik groet jullie hartelijk!

Vanuit ons gezin willen we jullie bedanken voor jullie deelname aan onze behoeften. Gode zij dank, ontbreekt het ons aan niets. Alleen zijn we onze Verlosser veel dank verschuldigd, want Hij heeft ons onze zonden vergeven!

Onlangs trok een vers uit de Bijbel mijn aandacht:

1 Petrus 1:15-16: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Wat betekent het om in alle dingen heilig te zijn? Hoe passen we deze woorden toe in ons leven? Onze daden zullen heilig zijn als we altijd Godsvreze in ons hart hebben. Deze Godsvreze zal ons behoeden voor slechte gedachten, woorden en daden. Dit probeer ik toe te passen in mijn leven.

In onze gemeente vinden drie keer per week samenkomsten van de gemeenteleden plaats. De laatste tijd waren veel van de oudere zusters erg ziek, maar God zij dank herstellen ze al.

Ongelovigen komen zelden naar de samenkomsten. Onlangs kwam een dronken jongeman de vergadering binnen en verstoorde de dienst. Na afloop is hij vertrokken en hebben we hem nooit meer gezien.

Een jonge broeder heeft zich aangemeld voor de doop, het is voor ons een grote vreugde; we bidden dat er een ontwaken onder de jeugd zal zijn.

Bid alstublieft voor onze gemeente, zodat mensen van de wereld in het huis van God zullen komen en met God verzoend zullen worden.

God zegene jullie!

Evangelist Maxim, gebied Tomsk, Siberië

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een evangelisatietocht met de boot, over rivieren, naar een dorp 400 km ver. Het was een moeilijke reis, vol gevaren, langs ondiepe plekken. We hebben er 5 etmalen over gedaan. (120 uur).

Voor het eerst werden cursussen tolk-gebarentaal gegeven.

En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult! Kol. 4:17