Evangelistenblog

22 november 2022

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; Wonderlijk zijn Uw werken! Ook weet mijn ziel het zeer wel! Psalm 139:14

Wees gegroet, beste medewerkers van Friedensstimme, werkers in Gods wijngaard, in de liefde van Jezus Christus!

De tijd van de evangelisatie in ons uitgestrekte Siberië gaat door, zelfs in de bittere kou hier in Siberië is de dienst “vurig”, in het bijzonder echter in de zomer. We hoeven ons alleen maar te verbazen over God Die ons zo wonderbaar geschapen heeft en Die bij alles wat we doen betrokken is. Het gebod dat de Heere ons bij Zijn hemelvaart heeft nagelaten is de belangrijkste voor elke christen.

In juni bezocht een groep broeders uit Siberië het noorden van de regio Irkoetsk en legde 1.500 kilometer af over de rivieren Nepa en Nizhnjaja Toengoeska. De tocht was niet makkelijk. Vaak moesten wij de turbines reinigen en de boot repareren want het water in de rivier was erg laag; maar het was nodig om de dorpen te bereiken. Ook daar leven mensen die de Blijde Boodschap moeten horen. Het Evangelie moet aan alle volken op de hele wereld verkondigd worden! Om eerlijk te zijn was het niet mogelijk het dorp Tokma te bereiken, want de rivier zag er daar uit als een stroompje en 320 kilometer enkele reis. Wij bidden dat God ons de mogelijkheid geeft ook daar heen te gaan. Heere, spreid Uw genade uit over degenen die nog niet van U gehoord hebben!

In onze gemeente hielden we een kinderkamp. Gedurende zes dagen werd de geestelijke Waarheid aan de kinderen geleerd. Samen met honderd mensen loofden we God in de natuur, in de tempel Gods, voor Zijn wonderbare werken. Op de laatste dag werd in de samenkomst over het offer van Christus gesproken. Veel kinderen gingen huilend en berouwvol naar buiten om te bidden. Wij zijn blij dat de Heilige Geest in onze harten aan het werk is en dat het kinderkamp niet alleen een gezinsvakantie is maar een dienst aan de Heere op iedere plaats in geest en in waarheid.

In ons gezin maken wij ons zorgen om onze jongste zoon. Hij is 17 jaar en voelt zich  nog altijd aangetrokken door de wereld. Wij bidden onder tranen tot God om erbarmen. Is het dapper aan anderen te prediken als je je eigen hulpeloosheid ten opzichte van je zoon bewust bent? Ik help mijn vrouw tussen de dienstreizen door, bij het onkruid schoffelen in de tuin. In de stal staat een koe en dat betekent melk, en vier kleine biggetjes groeien, de kippen leggen eieren en de haan maakt ons iedere morgen vroeg wakker. Er is een spreekwoord: „Aan wie vroeg ontwaakt geeft God alles“. Wij bidden voor jullie dienst. God zegene jullie!

Evangelist Andrej, Kansk, Siberië.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen! (Psalm 36:8).

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een evangelisatietocht met de boot, over rivieren, naar een dorp 400 km ver. Het was een moeilijke reis, vol gevaren, langs ondiepe plekken. We hebben er 5 etmalen over gedaan. (120 uur).