Evangelistenblog

29 september 2021

Door Gods genade vinden er diensten in de randgebieden plaats.

Broeder Maxim, Rusland

Beste vrienden,

We zijn erg dankbaar voor jullie betrokkenheid. Moge de Heere u rijkelijk zegenen voor uw gebeden.

Door de genade van de Heere vinden de diensten uit onze gemeente ook aan de randgebieden plaats. In juli werd een doopfeest gehouden in een van de omliggende dorpen. Een van de tienerbroeders sloot vreugdevol een verbond met de Heere. Onlangs heeft een jonge vrouw uit de Chanten zich ook aangemeld om zich daar te laten dopen.

In onze gemeente houden we samenkomsten met kinderen en jongeren. De jongerenbijeenkomst vindt plaats in de vorm van een bijbelstudie. We hebben de laatste tijd het boek Openbaring doorgelezen en het onderwerp van de gemeente en hun positie in de hemel, heeft diepe indruk gemaakt op de jonge mensen. Er is een verlangen om meer over het woord van God te leren en te begrijpen.

Hier wordt de krant ‘Gelooft u?’ verspreid en in de brievenbus gedaan. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in het woord van God, maar er zijn sommigen die beloven te komen naar de samenkomsten, maar er is nog niemand gekomen. Mensen zijn meer geïnteresseerd in het praktische leven.

God zorgt speciaal voor onze gezinnen. Onlangs was er zo’n voorval. Op een ochtend toen ik het huis verliet, zag ik een grote doos appels voor de deur staan. We wisten niet wie het gebracht had. Een paar uur later belde iemand aan. Een fruitverkoper stond bij de deur en zei tegen mij: “Ik heb appels voor je meegebracht en ik wil de lege doos mee terug nemen”. We bedankten hem hartelijk, nodigden hem uit voor de samenkomst en gaven hem een ​​christelijke krant. Hij nam het papier niet aan omdat hij het niet kon lezen, maar hij stelde enkele vragen over het aanbidden van God. Zelf heeft hij een moslimachtergrond. We bidden dat God de mensen van onze stad tot redding zal opwekken en dat de kerk zich zal vermenigvuldigen met geredde mensen.

Met hartelijke groeten,

Broeder Maxim (Joegorië, Chanto Mansiesk Autonom Krai)

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal
Ivan Arnaut

In Zijn barmhartigheid beschermt de Heere ons en helpt ons op alle mogelijke manieren.

Broeder Ivan, Rusland

Het was een grote vreugde onze vrienden uit het bos te ontmoeten

Broeder Zaoer, Rusland