Evangelistenblog

22 april 2022

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie gebeden.

Vrede zij met jullie, beste vrienden!

Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. (Hebreeën 6:1)

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie gebeden. De Bijbeltekst aan het begin van deze brief lag mij zeer op het hart, en hier de reden daarvoor:

Op een keer, toen we in een regio van het Altajgebied waren en we deelnamen aan de verbreiding van het Evangelie kwamen enkele zusters, tachtigers, naar mij toe. Ze waren zo treurig over hun ouderdom dat ze mij vroegen: “Vladimir, kijk nu eens, hoe zien we er uit?” Nadat ik ze een poosje had aangekeken vroeg ik: “Jullie willen weten op wie je nu lijkt? “ “Ja, ja!“ zeiden ze. Ik antwoordde: “Toen jullie tot geloof kwamen, waren jullie natuurlijk anders: vol energie, en ijverig. En nu worden jullie rijp voor de eeuwigheid!“ Ze werden door deze woorden zo bemoedigd dat ze zich ook in hun ouderdom niet laten ontmoedigen.

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Kortgeleden ben ik terug gekeerd van een reis naar de regio Novosibirsk. Om een samenkomst te houden, moesten veel mensen bijeen komen. In één van de dorpen was een zuster 88 jaar oud, in een ander 86 jaar. Jullie hadden moeten zien hoe ze zich verheugden over deze ontmoeting! Met het oog op hun gebreken hadden wij eten van huis meegenomen; zodat ze na de samenkomst als koninklijke dochters aan tafel plaats konden nemen en met ons het liefdemaal konden eten. Ook ik bewonder deze rijpe schoven die de Heere snel tot zich zal nemen.

Waar het mogelijk is stoppen we in de dorpen en verkondigen de mensen de Boodschap van Christus. Wij hebben vastgesteld dat mensen de laatste tijd zo vertwijfeld zijn, dat ze de dorpen verlaten. In enkele dorpen zijn zelfs geen scholen en winkels meer. Wij hebben hen gezegd dat, wanneer ze hier op aarde niet verzorgd worden, er Eén is, de Zoon van God; Hij heeft beloofd aan alle gelovigen het eeuwige leven te geven.

Beste broeders en zusters, wij verheugen ons over jullie hulp in deze heerlijke dienst!

Evangelist Vladimir, Siberië.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4: 9).

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel hartelijk!