Evangelistenblog

7 juni 2023

Dagestan

Evangelist Molodzov uit Dagestan schrijft:

Veel dank voor jullie gebeden voor onze dienst voor God! Het is erg aangenaam mooie kaarten met Bijbelteksten en de woorden „Wij bidden voor jullie!“ te krijgen. Ik denk  vaak aan jullie. Als ik een envelop vanuit Nederland ontvang, bid ik voor jullie. Dat degenen die kinderen of kleinkinderen hebben een vreugde voor jullie en medewerkers bij het doorgeven van de Blijde Boodschap zullen worden!

Door de genade van God verbreiden wij in Dagestan de Blijde Boodschap. Wij bezoeken de dorpen en verspreiden het Evangelie, Bijbels en de krant ‘Gelooft u?’ Soms bezoeken wij mensen die we kennen van begrafenissen. De autochtone bevolking heeft vaak familie en bekenden op bezoek.

Na een bezoek in een huis van rouw, vroeg ik of ik na hun gebed een woord van troost mocht zeggen en las uit 1 Thess. 4: 13-18. Ik heb aan de mannen iets uitgelegd van wat ik had gelezen. Ik vond het bemoedigend dat de moellah mij toen vroeg om voor de vrouwen hetzelfde te lezen. In sommige landen mogen vrouwen namelijk niet bij de begrafenis aanwezig zijn. Ik heb deze vrouwen het Evangelie verkondigd. Ik ben blij dat de mensen in Dagestan met de Bijbel vertrouwd zijn. Ik spreek verschillende mensen, sommigen zijn sympathiek, anderen meedogenloos. Maar ik dank God voor alles. Mijn kinderen en kleinkinderen houden er van over Christus te vertellen. Veel dank voor jullie gebeden voor ons gezin!

Beste vrienden, veel zegen, en wens dat Christus in ons een leven een “Gode welgevallig” laat triomferen!

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kazachstan

Evangelist Molodzov uit Dagestan schrijft: Veel dank ...

Kazachstan

Evangelist Molodzov uit Dagestan schrijft: Veel dank ...