Evangelistenblog

1 oktober 2021

De Heere geeft gesprekken met allerlei mensen

Broeder Jevgenij, Rusland

Wij groeten jullie hartelijk, beste vrienden in de Heere!

Ik wil jullie hartelijk groeten. Moge de Heere jullie rijk zegenen. Weer hebben wij gebed van jullie gekregen waarvoor we erg dankbaar zijn. Wij begrijpen dat het in deze moeilijke tijd waarin we leven niet meevalt anderen te helpen. Jullie zijn heerlijk standvastig geweest in deze dienst. God zij gedankt! Jullie betrokkenheid verwarmt ons en zet ons ertoe aan zo te zijn als jullie.

De bevolking van het dorp lijkt op de andere mensen in de regio, de meeste mensen hebben een eigen huis en een tuin. Daarom ontmoet ik niet veel mensen. Mijn schoonvader repareert wasmachines en andere huishoudelijke apparaten en zo kan hij de mensen over de verlossing in Christus vertellen. Toen ik hier heen kwam heb ik gebeden dat ik mensen zou kunnen ontmoeten om hen over Christus te vertellen. God verhoord deze gebeden op verbazingwekkende manier. Iedere dag, in verschillende maar gewone omstandigheden, begon ik mensen te treffen met wie ik goede gesprekken heb over God. Op een dag ging ik naar de apotheek en een dronken man kwam voorbij en vroeg om een sigaret. Ik zei hem dat ik niet rook en dat ik ook niet wil dat hij dat doet. Wij hadden een goed gesprek en hij beloofde naar de samenkomst te komen om over Hem te horen, die vrede en vrijheid van zonden geeft.

God zij dank, zijn er nog meer ontmoetingen en mensen die bereid zijn te luisteren.

Afgelopen winter reden we met de sneeuwscooter naar een buurdorp om de mensen te ontmoeten. Wij bezochten de huizen en groetten de mensen ter gelegenheid van het komende Kerstfeest en herinnerden hen aan de Heere. De weg met de sneeuwscooter was niet eenvoudig, het vroor en er was ijs. Maar het was een vreugde te weten dat wij heb gebod van de Heere vervuld hadden. Gaat heen en vertel wat de Heere aan jullie heeft gedaan!

Ik heb daar een man ontmoet. Aan het begin van ons gesprek zei hij dat hij atheïst was. Ik antwoordde dat Christus hem liefheeft. Wij hadden een erg goed gesprek. Aan het eind van het gesprek, toen we afscheid namen zei hij: “Ik ga ook bidden tot Hem, als het moeilijk wordt”. Wij namen afscheid en zeiden hem niet alleen te bidden als het moeilijk werd, maar altijd te bidden! In de hoop, dat wij ons zullen weerzien, als de Heere het geeft.

Wij bedanken jullie nog een keer voor jullie betrokkenheid. Blijf voor ons bidden, dat wij de wil van God voor deze plaats zullen blijven vervullen.

Evangelist Jevgenij

Gebied Tajmyr, Rusland

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Tijdens de coronapandemie zijn er veel geestelijke noden ontstaan.

(dove) Broeder, Oezbekistan

Voortdurend in gesprek over het Evangelie

Wij groeten jullie hartelijk, beste vrienden in de ...