Evangelistenblog

22 februari 2023

De mensen komen graag voor een feest…

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare verzadigen? (Mat. 15:33).

Vrede zij met jullie allen, die ons ondersteunen bij het grote werk, dat Christus zelf ons toevertrouwd heeft. We zijn blij dat er mensen zijn, die vrijwillig de Koning der Koningen willen dienen. We danken de Heere voor hen, voor hun toewijding, voor hun werkzaamheden voor Christus. Ik denk en ik ben er zeker van, dat de geringste gedachte, de geringste handbeweging of ook maar een zucht van het hart, bezield met de gedachte God te verheerlijken, bij Hem diepe vreugde opwekt.

Dank God, ondanks dat ik afgelopen jaar hepatitis en de bof had, zijn wij gezond en fit, er waren geen complicaties. De kinderen groeien, we verwachten ons vierde kindje. Het was de laatste zomer erg heet, met temperaturen tot 50 graden. We danken God dat we de hitte goed verdragen. God heeft ons de gezondheid voor dit gebied gegeven. We rijden vaak door de bergen, met bochten, afdalingen en beklimmingen, en we voelen ons goed. Ook dat is Zijn grote barmhartigheid.

Gode zij dank zijn er samenkomsten op vrijdag en zondag. Er komen niet veel mensen, zo’n 3 tot 5.  Op feestdagen komen er veel mensen samen! De mensen komen graag voor een feest, maar jammer genoeg voelen zij zich niet aangetrokken tot Gods Woord.

Vorig jaar waren er speciale evenementen ter ere van “Koerban Bajram” (de offering van Isaäk), “Navroes” (wat in het Perzisch “Nieuwjaar” betekent) en andere feesten. Er kwamen 40-50 mensen. Wij vertelden hen van de betekenis van hun feest, waar het vandaan komt en wat het doel is. Het was bemoedigend, dat sommigen van hen veel belangrijke vragen stelden en regelmatig komen. Moge de Heere hen het ware pad openbaren. Dit jaar waren wij in het gebied Pamir. De mensen aanvaarden graag het Evangelie en luisteren ernaar!

Steun mij alstublieft in uw gebed!

Er zijn zoveel mensen en zoveel ontmoetingen! Waar moet men Brood voor allen halen? Ik wil niet zomaar iets zeggen. Ik wil dat de mensen verzadigd worden. Bid alstublieft, dat deze kleine vaardigheden, kennis en openbaringen door God gezegend worden en door onze handen de mensen van Tadzjikistan voeden.

We weten dat jullie voor ons bidden. Deze gedachte beweegt ons om nog meer te dienen. Veel dank voor jullie hulp. Misschien bemerken wij het niet, maar God merkt alles op en schrijft alles op. Hem zij de eer en dank voor alles!

Evangelist Franz, Tadzjikistan.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Kazachstan

Brief van broeder Nikolaj

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël! (Lukas 2 : 32)