Evangelistenblog

28 januari 2023

Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde wonderbaar geleid.

Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël! (Lukas 2 : 32)

Vrede zij met jullie, beste vrienden in Christus Jezus, onze Heere!

Gode zij dank voor onze Redder Jezus Christus, het Licht dat de heidenen verlicht! God zij gedankt voor de gemeente, die Hij gegrondvest heeft, voor het volk van God, en voor het werk dat Hij ons heeft toevertrouwd om dat te doen. Ik wil jullie danken, geliefde vrienden, voor jullie ondersteuning aan mijn gezin en onze dienst voor de Heere. Ik wil verslag doen over wat de Heere ons als opdracht heeft gegeven om in deze tijd in Zijn Naam te doen.

Traditioneel begonnen wij het zomerseizoen in mei met een boottocht over de rivier Bolsjoj Joegan met de boot “Blijde Boodschap”. Deze reis vergt altijd veel voorbereiding en kosten, maar ze brengt ook veel zegen en vreugde. De reis duurde 8-10 dagen en de groep bestond uit 10 personen: 6 broeders en 4 zusters. Deze reis was ongewoon en de Heere heeft alles wat er gebeurde, en ons, wonderbaar geleid.

Aan het begin van de reis vastten en baden wij voor de Chanten en de vele noden van dit volk. In het algemeen hebben we tot gewoonte gemaakt na iedere stop en iedere ontmoeting in de joerten, op de boot neer te knielen en speciaal voor iedere persoon en voor elk gezin te bidden. Wij verwachtten en verheugden ons over de verschijning van de macht van God. De gebruikelijke gemeenschap, samenkomsten, gesprekken en de evangelisatie gingen verder.

Toen we bij de joert van onze broeder Jevgeni aankwamen, vonden wij hem bij de bouw van een hut voor zijn oude vader. Dat is geen gemakkelijk werk, je moet boomstammen optillen en verleggen. De Heere zette ons ertoe aan, hem te helpen en wij werkten tot laat in de avond door. Dat was een grote vreugde voor ons en aansluitend kwam de vader van broeder Jevgeni en zuster Nadezjda naar de samenkomst en luisterde naar het Woord van God.

Wij waren ook in een dorp aan de rivier. Toen we daar aankwamen gingen we naar zuster Nina die weduwe is. In gesprek met haar, vertelde ze dat het dak gerepareerd moest worden, het lekte, maar er was niemand die het kon maken. Wij zagen hierin Gods leiding en besloten na overleg onze zuster te helpen. Met Gods hulp kregen we het voor elkaar, en dat werd tot een grote getuigenis voor het hele dorp.

Het bijzondere aan deze reis was dat de Heere ons de mogelijkheid gaf de mensen daadwerkelijk te helpen met fysiek werk en hen het Evangelie te verkondigen!  Bid alstublieft voor ons! Veel dank voor jullie hulp.

Met hoogachting en liefde,

Broeder Zaoer, gebied Tjoemen, Rusland.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

De mensen komen graag voor een feest…

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare verzadigen? (Mat. 15:33).

Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen! (Psalm 36:8).