Evangelistenblog

27 september 2023

De Heere heeft twee zielen aan de gemeente toegevoegd

“Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid”. Hebreeën 12:28.

Beste vrienden in Nederland, wij groeten u hartelijk in de liefde van onze Heere Jezus Christus! Vrede zij met u! Dank God voor de grote genade die Hij ons heeft getoond in onze redding! Het is ook dankzij Zijn genade dat we een bediening kunnen doen die God behaagt. Hoe belangrijk is het voor ons vandaag om te allen tijde de genade te behouden en al het werk in de naam van de Heere met eerbied te doen.

In oktober hielpen we de evangelistenfamilie van Alexej te verhuizen voor een nieuwe bediening in het dorp S. Een oudere zuster woonde daar al geruime tijd in zeer slechte gezondheid. We hebben lang gebeden dat God daar een gezin zou zenden. Een paar maanden geleden riep de Heere de zuster naar het Hemelse huis. Desondanks blijven we bidden voor gezinnen in deze nederzetting. De Heere zorgde ervoor dat de familie van Alexej aan deze behoefte tegemoet kwam.

In Zijn grote genade stond God mij toe om vijf dagen in de Bijbelschool door te brengen. Daar sprak de Heere tot mij uit het Woord van God, gebed en persoonlijke heiliging. Ik heb veel opbouwende zegeningen ontvangen!

We maken ons zorgen om onze oudste zoon, omdat hij sommige praktische kwesties van het christelijke leven moeilijk kan begrijpen. Hij vraagt vaak:  “Waarom mogen anderen iets wel en ik niet?” Daarom nam ik hem mee naar het vasteland. Toen ik naar de Bijbelschool ging, woonde mijn zoon vijf dagen lang bij een gezin met drie jongens van zijn eigen leeftijd. Daar zag hij dat ook andere christelijke gezinnen zonder smartphone en zondige spelletjes leven.

Het is nu gemakkelijker voor hem om bescheiden te zijn, maar we vragen u te bidden dat wanneer onze kinderen opgroeien, ze naar de gemeente zullen komen om de Heere te dienen. Dit is de grootste behoefte in ons gezin!

Dit jaar heeft de Heere twee zielen aan onze gemeente toegevoegd door de Heilige Doop. Dit is een groot feest voor ons. Een jonge broeder is opgegroeid in onze gemeente. Een paar jaar geleden verhuisden hij en zijn ouders naar een warmer land. Dit jaar keerde hij terug naar zijn geboorteplaats, ging naar de gemeente en deed schuldbelijdenis. Hij en een oudere zuster, die in de wereld leefde hebben een verbond met de Heere gesloten!  We hebben nu 50 gemeenteleden. Er zijn jongeren en kinderen waar we ons zorgen over maken. We vinden het belangrijk dat de Waarheid op alle gebieden van het leven wordt bewaard. We bidden dat het Hoofd van de gemeente, Christus, met ons zal wandelen op de levensweg en ons zal zegenen en we Hem trouw zullen blijven. Blijf alstublieft bidden voor ons gezin en de gemeente, opdat we een leven leiden dat Gode waardig is en dat we vrede en heiligheid in ons hart hebben! Bid ook voor de bediening in onze regio opdat de Heere meer geredde mensen in de gemeente toebrengt! Groeten uit onze gemeenschap! Moge de Heere u zegenen en u veel vreugde, vrede, liefde en genade schenken.

Met liefde en gebed voor u,
Familie van Anatoli in Magadan,
Verre Oosten Rusland.  

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Ongelovigen wonen onze diensten bij

“Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, ...

Terugkijken in verwondering

“Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, ...