Evangelistenblog

27 maart 2024

Evangeliseren via YouTube

Beste vrienden, broeders en zusters, wij groeten jullie allemaal in de liefde van onze Heere Jezus Christus! Wij danken jullie van harte voor jullie zorg voor ons gezin. Wij hebben dit jaar veel brieven en kaarten van jullie ontvangen, waarvoor we hartelijk danken.

Beste vrienden, ik wil jullie vertellen hoe dit jaar voor ons is verlopen. Aan het begin van dit jaar heb ik een ziekte overleefd. Door de genade van God kan ik weer verder gaan met mijn dienst! Iedere zondag houden we een evangelisatiedienst onder de Azeri’s, we verzuimen niet. We nodigen de mensen uit in het gebedshuis en houden bijeenkomsten met hen. Wij spreken over verschillende thema’s die de redding van de ziel betreffen. Wij delen Evangeliën een geestelijke lectuur uit. De mensen luisteren in hun moedertaal met grote  interesse naar ons. Enkelen hebben zich bekeerd, Gode zij dank!

Dit jaar hebben we besloten een You-Tube kanaal op internet te openen waarop we preken, voordrachten, liederen en gedichten in het Azerbeidzjaans willen presenteren. Op deze manier luisteren duizenden mensen, het zijn goede getuigenissen. We hebben ook getuigenissen van gelovigen, mensen luisteren er naar en verwonderen zich erover hoe God voormalige moslims tot geloof in Christus brengt. Geloofd zij God! God geeft ons de kracht in ons district te werken waar gemeentes en groepen gelovigen zijn. Iedere maand probeer ik daar een dienst  te houden. Ik ga ook samen met broeders naar verschillende steden en districten om daar te dienen.

Beste vrienden, bid alstublieft voor ons dat de Heere ons verder in het evangelisatiewerk zal begeleiden en ons zal zegenen. Moge de Heere ook jullie zegenen! Wij bidden ook voor jullie!

In liefde voor jullie Raoef en Mechriban Goerbanov

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Een rondreizende evangelist

Beste vrienden, broeders en zusters, wij groeten jullie ...

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid

Beste vrienden, broeders en zusters, wij groeten jullie ...