Evangelistenblog

16 november 2023

Evangelist, brandweerman en boer

Beste broeders en zusters in de Heere, vrede zij met jullie!

Wij zijn de Heere van harte dankbaar voor jullie, dat Hij jullie harten, ongeacht de politieke situatie, bewogen doet zijn voor de broeders en zusters in Rusland. Geloofd zij de Heere voor jullie en alle andere broeders en zusters!

Mijn taak is de zorg voor de gemeenten in het dorp Tjoechtet en de stad Atsjinsk. Ik werk nog altijd bij de brandweer. Het is een goede baan, 24 uur dienst en 3 dagen thuis. Dat betekent dat ik ook thuis in dienst ben. Dat is goed, omdat ik hierdoor ook tijd heb om gemeenten in onze regio te bezoeken.

Naast het werk bij de brandweer hebben wij een kleine boerderij. Wij hebben één koe, vier kalveren en enkele kippen. De boerderij neemt natuurlijk een deel van onze tijd in beslag, maar het houdt ons op een goede manier bezig. We moeten met onze handen werken, zoals in 2 Thessalonicenzen geschreven staat.

Onze acht kinderen zijn volwassen. Alle kinderen zijn lid van de gemeente, wat echter niet betekent dat we ons geen zorgen om hen maken.

In de plaatselijke gemeente hebben we nu twaalf leden. Ons dorp is klein; 4500 inwoners. Wij delen kranten en Evangeliën uit. De mensen nemen ze aan, sommigen lezen ze, sommigen wijzen ze af. Maar wij hopen dat het gezaaide zaad op de gegeven tijd vrucht zal dragen. Onze bediening wordt door Gods genade vervuld.  Wij danken jullie voor jullie betrokkenheid! Gods zegen!

Tichon en Jekatarina Lozhkin, Tjoechtet, Siberië

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Samen vierden we het Heilig Avondmaal

Beste broeders en zusters in de Heere, vrede zij met ...

Hindernissen om tot Christus te komen

Beste broeders en zusters in de Heere, vrede zij met ...