Evangelistenblog

11 oktober 2022

Geleid door de vogels 

Deze zomer was er grote droogte. We maakten een evangelisatietocht met de boot, over rivieren, naar een dorp 400 km ver. Het was een moeilijke reis, vol gevaren, langs ondiepe plekken. We hebben er 5 etmalen over gedaan. (120 uur).

“Daarom zeg Ik u, Zijt niet bezorgd voor uw leven. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve, gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?” Matth. 6:26

In het dorp evangeliseerden we twee weken. Toen moesten we terug naar Norilsk. Ik was erg bezorgd want de waterstand in de rivier was 3 meter lager geworden. Maar de Heere zei: “Wees niet bezorgd, er zijn veel mensen die voor je bidden, let op de vogels!”

Op de rivieren waar we varen zijn meeuwen. Veel vogels kunnen mooi zingen, maar wat moet ik met meeuwen? We vertrokken met de boot. Het water was soms zo laag dat er eilandjes in de rivier waren, drooggevallen plekken. Toen kwam er een meeuw bijna op mijn hoofd zitten. De Heere zei: “Let goed op, hoe deze meeuw vliegt!” Ik dacht: “Dat is toch raar, hoe kan een vogel mij nu de weg wijzen? We hebben zoveel problemen gehad om het juiste vaarwater te vinden, hoe zal dat nu gaan?” Maar ik wilde gehoorzamen.

Waar de meeuw vloog, daar gingen wij achteraan. Soms ging ze op de rivier zitten, en keek ze om, alsof ze op ons wachtte. Ik ken deze rivieren al 25 jaar, maar ze wees ons een onbekende weg. Het ging zó goed, het was echt verwonderlijk. Ik zei tegen mijn vrienden, die met mij in de boot waren: “Kijk eens, de Heere heeft ons een meeuw als gids gegeven!” Ze keken me aan maar begrepen het niet. In de 400 km heeft God verschillende keren een meeuw gegeven. We zijn niet één keer op een ondiepte beland. Deze terugweg duurde maar twintig uren. Dat zijn wonderen die God ons vandaag geeft!

Broeder Oleg, Tajmyr, Rusland.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Ik loof U omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; Wonderlijk zijn Uw werken! Ook weet mijn ziel het zeer wel! Psalm 139:14

Beste vrienden, ik groet jullie hartelijk!