Evangelistenblog

14 mei 2022

Geloofd zij God!

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4: 9).

Beste vrienden!

Door de genade van God hebben wij onze bekenden in het district X bezocht. Er waren goede gesprekken! Met een vrouw hebben we samen gebeden, ze huilde en deed boete. Ook hebben wij in dit district lectuur uitgedeeld. Als de Heere het toelaat, willen wij in dit gebied actief blijven.

In de zomer vond een evangelisatiesamenkomst in de stad Y plaats. De Heere zij dank, er waren geen hindernissen, er vonden veel gesprekken plaats, en er werd veel lectuur in het Russisch en in het Kazachs uitgedeeld. Wij bezochten het tehuis voor gehandicapten, maar de bewoner van het huis zaten in quarantaine; wij hebben ze vanuit de verte gegroet. Een bewoner is kortgeleden de eeuwigheid binnen gegaan. We hebben de hoop dat hij zich met God verzoend heeft.

Een gezin uit onze gemeente is vertrokken, maar de Heere troostte ons, doordat een broeder uit een andere gemeente zich bij onze gemeente aan wilde sluiten. Geloofd zij God! 

God zegene jullie! 

Met hoogachting en liefde voor jullie,

Evangelist Nikolaj uit Kazachstan.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Wij hadden een goede evangelisatie!

Doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn.! (1 Sam. 10: 7)

Daarin zie ik de schoonheid van onze dienst: mensen ondersteunen, die zo oud zijn geworden.

Ons gezin dankt jullie voor de ondersteuning en jullie gebeden.