Evangelistenblog

25 juni 2022

Getuigen in het politiebureau

Wij groeten u in de liefde van Jezus Christus, Die ons heeft gered van de huidige slechte tijd, niet vanwege onze werken, maar vanwege Zijn grote barmhartigheid en genade. Eer en glorie zij Hem voor eeuwig en altijd!

Wij danken u hartelijk voor uw gebeden, kaarten, brieven en uw hulp. Met Gods hulp en uw gebeden zijn mijn vrouw en ik naar naburige steden gereden. Onderweg namen we mensen mee, die we gratis naar hun bestemming brachten. Onderweg gaven we ons getuigenis en boden literatuur aan, die iedereen accepteerde. Niemand maakte bezwaar, iedereen luisterde.

In de stad gingen we naar de markt en verspreidden christelijke lectuur. Veel mensen accepteerden de lectuur, sommigen verwierpen dat. Tot nu toe hebben we geen nadere kennis kunnen maken met geïnteresseerden om die uit te nodigen voor een gesprek. 

Onderweg naar de volgende stad, kwamen we in een dorp. Daar bood ik een jonge vrouw lectuur aan, ze weigerde en liep bij ons weg, waarna een politieagent kwam. Hij vergezelde ons naar het politiebureau, waar de literatuur voor onderzoek in beslag werd genomen. We predikten tot de officieren van het politiebureau. Het werd avond en ze lieten ons gaan op voorwaarde dat we de volgende ochtend terug zouden komen. De zoon van een gelovige zuster in deze stad haalde ons op en nam ons mee naar zijn huis. Het was de eerste keer dat we deze gelovige zuster ontmoette. Ze is in de zeventig en kwam lange tijd geleden in de gevangenis tot geloof. Toen we aankwamen, riep ze haar schoondochters, dochters en kleinkinderen, zodat ook zij van God konden horen. We hebben getuigd met Gods hulp. De volgende ochtend gingen we naar het politiebureau. De jonge man die verantwoordelijk was voor religieuze zaken, riep zijn vrienden en zei tegen hen: “Luister naar de boodschap van God.” Hij vroeg ons voor hen te prediken. Mijn vrouw las een gedicht voor, ik predikte. Na met hen gesproken te hebben, namen we hartelijk afscheid.

De meeste mensen nemen lectuur in hun moedertaal aan. We zijn bevriend met meer dan tien grote gezinnen, we hebben gemeenschap met hen en we helpen ze. Ze luisteren allemaal aandachtig, denken na, stellen vragen, God werkt in hen!  Met Kerstmis ontmoetten we een jonge vrouw van Tataarse nationaliteit. Ze is bereid naar onze diensten te komen en haar vrienden mee te nemen. Bid voor hen.

Bidt voor onze bediening en voor de mensen die we ontmoeten!

Broeder Silas, Mangyschlak, Kazachstan. 

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Zuid Kirgizië

Ik groet jullie in de liefde van de Heere Jezus Christus!

Ik getuig op het werk, en nodig collega’s uit voor de samenkomsten

Beste vrienden, we groeten jullie hartelijk!