Evangelistenblog

28 februari 2024

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid

Ik groet u geliefde broeders en zusters in de Heere!

Door de genade van God werd de dienst doorgevoerd in de stad Noekoes. Wij zouden graag meer resultaten zien en zijn ons ervan bewust dat we, tot onze schande, niet alles hebben gedaan wat we hadden kunnen doen, maar we hebben gedaan wat we konden.

God doet Zijn werk ondanks onze zwakheid, ons gebrek aan taal en onze frequente reizen.

Afgelopen jaar is een dove broeder gedoopt. We zijn daar erg dankbaar voor! Een bijzonderheid: Op de dag van de doop kwam een dove broeder uit Toerkmenistan op bezoek. Hij kon een visum voor Oezbekistan krijgen. Hij had al vier jaar niet aan het Heilig Avondmaal deelgenomen omdat er in Toerkmenistan geen voorgangers zijn en de toegang tot het land strikt beperkt is. God gaf hem gelegenheid om deze avond met ons te delen.

We hielden kortgeleden in onze gemeente Oogstdankfeest. We hebben ontdekt dat het beter is om de samenkomsten gescheiden te houden. Voor doven en voor mensen die geen Russisch begrijpen. Er kwam een voorganger uit Kazachstan die het Karakalpakkisch  goed verstaat! Eerst was er een algemene dienst met vertaling in gebarentaal. Daarna gingen we apart verder. De broeder uit Kazachstan leidde de gemeente voor de Karakalpakkische gemeenteleden in hun moedertaal, en de doven communiceerden ook afzonderlijk met behulp van gebarentaal. In totaal waren er ongeveer 50 mensen aanwezig op het oogstdankfeest.

Wij prijzen God voor het voortzetten van Zijn werk in onze stad. Wij danken God voor alle gebeden en steun in onze bediening. Moge Zijn naam verheerlijkt worden!

Vitali en Olga Serin, Noekoes, Oezbekistan

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Evangeliseren via YouTube

Ik groet u geliefde broeders en zusters in de ...

Zaait aan alle wateren

Ik groet u geliefde broeders en zusters in de ...