Evangelistenblog

9 april 2022

Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Ik groet jullie in de liefde van onze Heere Jezus Christus!

Ik dank God met heel mijn hart voor jullie, jullie zorg en deelname aan mijn leven en dienst. Ik ben God dankbaar voor barmhartigheid, dat Hij mij kracht geeft om te dienen. Ik bid dat mijn dienst niet tevergeefs is. Het is de wens van mijn hart om het Woord van God te brengen aan de zielen die in deze wereld rondzwerven, zodat ook zij Hem leren kennen. Ik geloof dat de Heere in hun harten zal werken en Zijn werk zal volbrengen. God geeft nog steeds Zijn genade aan verloren zondaren.

“Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” Jeremia 31:3.

In juni werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb een probleem met mijn wervelkolom (een hernia). Voordat ik naar het ziekenhuis ging, bad ik lang dat God mij wijsheid en kracht zou geven om met zieken over Christus te spreken. We waren met zes vrouwen in de kamer. In het begin was ik bang om te beginnen met praten; ik was zeer bevreesd. Toen we ‘s avonds voor de thee gingen zitten en ieder van ons iets over onszelf moest vertellen, was ik aan de beurt. Ik was een hele tijd stil, mijn handen beefden van angst. Ik bad in gedachten tot God om mij de kracht te geven om over Christus te spreken en Hij hielp mij. Ik stelde de vraag: waar leven we voor?

Iedereen dacht na en keek elkaar aan. Er was volledige stilte. De Heere hielp me het gesprek over de Heiland te beginnen. “De Verlosser stierf; opdat wij zouden leven. Ik weet dat jullie in constante angst leven, net als ik vroeger. Jullie merken dat jullie iets in jullie leven moeten veranderen, maar jullie weten niet wat. Jullie hart moet op orde worden gebracht, niet jullie omstandigheden.” Toen ik ze dat vertelde, begrepen ze het natuurlijk niet. “Bijvoorbeeld om naar de zee te gaan, uit te rusten, de zeelucht in te ademen. Maar de zee zal niet in je hart komen en het rustig maken. Christus moet in jullie hart komen met Zijn barmhartige liefde. Alleen dan zal jullie ziel in ware, Goddelijke vrede rusten. We moeten niet lichtzinnig leven; dat leidt tot eeuwige verdoemenis. Daarom is het noodzakelijk om zo snel mogelijk tot Jezus Christus te komen. Ga op jullie knieën en bid oprecht tot God. Want de Heere zegt: ‘Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven!’ Hij is de enige die echte vrede geeft. In Hem zijn antwoorden op alle vragen. Natuurlijk zullen er zorgen en noden zijn, maar niemand kan de vrede van Gods aanwezigheid van jullie wegnemen.” Ze luisterden aandachtig en toen ik klaar was, was het stil. Ik keek hun aan om hun reactie te zien. We dronken in stilte van onze thee en maakten ons klaar om naar bed te gaan. Ik bad de hele nacht en maakte me zorgen.

‘s Ochtends werd iedereen wakker uit hun slaap en begon te denken aan wat ik ze had verteld. Natuurlijk waren de ideeën verschillend. Een vrouw vertelde me dat het verkeerd van me was om me tot het christendom te bekeren. Dat ik het geloof van mijn voorouders verraden had. Anderen begonnen vragen te stellen en te vragen waar ze geestelijke lectuur konden krijgen. Voor ons ontslag hebben we telefoonnummers uitgewisseld. Met een aantal van hen hebben we momenteel contact. Als we elkaar ontmoeten, praten we over Christus. Bid alstublieft voor mijn familie. Ze hebben veel over Christus gehoord en weten veel over Hem, maar zijn bang om een stap in het geloof te zetten. Bang voor mijn familieleden. Het is mijn hartsverlangen om de naam van de Heere te verheerlijken met onze hele familie. Hoe goed is het om iemand te hebben die je liefheeft, die je nooit vergeet of afwijst! Niets is onmogelijk voor de Heere. Hem zij de eer en dank voor alles.

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie hulp. God zegene jullie!

Met liefde, zuster Zhanar, Kazachstan.

VORIG verhaal
VOLGEND verhaal

Rusland


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/friedensstimme.nl/public_html/wp-content/themes/friendenstimme/single-story.php on line 187

Bericht uit Siberië

Beste vrienden, wij groeten jullie heel hartelijk!

“Kijk, wat voor een boek wij hebben gekregen!”

Broeder Ivan, Rusland